top of page

Start 3e Koploperproject in Smallingerland


Smallingerland was een van de eerste gemeenten die met een Koploperproject aan de slag ging. In november 2011 rondde de eerste groep het project af met een Koplopersymposium. De tweede groep deed dat in maart 2013. En vandaag, 22 april, startte alweer de derde groep Koplopers. Daarmee is Smallingerland de eerste gemeente die een derde ronde begint.

Wethouder Egbert Berenst opende de bijeenkomst in het gemeentehuis met een enthousiast pleidooi voor duurzaam ondernemen. Vervolgens stelden de nieuwe Koplopers zich aan elkaar voor en vertelden over hun motivatie om aan het project deel te nemen. Jaap de Vries vertelde wat de deelnemers kunnen verwachten en Age Knol van de Provincie Fryslân lichtte de rol van de provincie en het Koplopernetwerk toe. De bijeenkomst werd afgerond met de officiële ondertekening van de deelnemersovereenkomst.

De belangstelling voor deelname aan dit nieuwe Koploperproject is groot. Maar liefst dertien bedrijven meldden zich aan. Dat zijn:

 • ROC Friese Poort

 • Van Smaak

 • Dok 23

 • Werkfactor Bedrijfskleding

 • Schouwburg De Lawei

 • Verkley Kabels en Leidingen

 • Cedin

 • BCN Drachten

 • Bulstra Transport

 • Sportstroom

 • Technaut

 • Bentacera

 • Brinks

4 weergaven0 opmerkingen
bottom of page