top of page

Koplopers openen deuren in Openluchtmuseum Het Hogeland in Warffum

Het is een gastvrije ontvangst op deze inspirerende ochtend van de 10e mei 2022 in het prachtige Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum. We krijgen een exclusieve rondleiding van directeur en Koploper Stijn van Genuchten. De deelnemers van het Koploperproject duurzaam ondernemen starten met koffie en cake. De ochtend is bedoeld om met het ambachtsoog naar de toekomstkansen van de Koplopers te kijken. Een speciale plek is gereserveerd voor studenten Jelle en Julie van de Hanzehogeschool. In hun rol als woordvoerders van de toekomst nemen ze plaats op ‘de stoel van de toekomst’.


Acht Koplopers in toekomstbestendig ondernemen ondergingen de afgelopen maanden een Nulmeting op de onderwerpen, People, Planet, Profit, Proces en Behoorlijk Bestuur. Vandaag ronden ze de eerste fase van het Koploperproject af met een bedrijfspitch. Met de opgedane inzichten over bijvoorbeeld de CO2-impact van het bedrijf brengt iedere Koploper focus aan en kiest een duurzame strategie.

De duurzame ambities zijn hoog. Ze worden interactief uitgewisseld en kritisch bevraagd door mede Koplopers en door de ‘woordvoerders van de toekomst’. Met vragen als ‘Hoe pas je de duurzame ruil- en deeleconomie in je bedrijf toe?’

Koploper Reitze ten Cate van Groepsaccommodatie de Energiek stelt met zijn bedrijf graag een voorbeeldfunctie voor de regio. ‘Onze gasten en scholieren worden met grijpstokken verleid tot bewust en respectvol zwerfafval opruimen in de natuur. Mijn investering in het Koploperproject is overigens al binnen een maand terugverdiend door in gesprek te gaan met verzekeraar en mede Koploper Univé Noord Nederland’. Koploper Stijn van het Openluchtmuseum weet op korte termijn kosten te besparen door minstens 4 van de 14 gebouwen van het gas af te koppelen. De warmtepomp kan worden ingesteld op 12 graden omdat de panden niet bewoond worden.

Koploper Piet Schudde van Univé NN gaat nu het ‘laaghangend fruit’ kan plukken. Er is een beloningssysteem in de maak voor duurzaam woon-werkverkeer van onze 177 medewerkers. Dat levert een serieuze besparing op mobiliteitskosten op en heeft een positieve impact op de footprint van het bedrijf.’


Koploper Henk Bolhuis van Ecologisch hoveniersbedrijf De Wilde Appel begeleidt 50% van zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in een gezonde werkomgeving. Tijdens de nulmeting kwam het inzicht dat jonge mensen graag voor een ecologisch tuinbedrijf willen werken. ‘Maar goede mensen zijn schaars en dan moet je dat wel communiceren op je website. Dus daar gaan we nu mee bezig’.


Harrie Hoek van het Museum Menkemaborg legt de focus op het borgen van MVO in het aanbestedingsproces voor leveranciers. ‘We doen dat al lokaal maar we willen duurzaamheid ook als harde eis stellen en communiceren naar de stakeholders.'

Voor Mariska Verkleij van Koploper en Aardappelgroothandel Landjuweel ‘vallen alle puzzelstukjes in elkaar en we hebben het doel CO2 neutraal ondernemen nu concreet in beeld. Daar worden wij heel enthousiast van. Onze uitdaging ligt bij energie opwek, mobiliteit, transport en duurzame verpakkingen.’


Koploper Pieter de Boer van Eemshout Prefab rekent de economische winst van zijn investeringen aan de Koplopers voor. ‘Wij leveren afvalstromen in geperste vorm aan recyclingbedrijven zoals plastics, glaswol en pallets. Dat is voor hen een aantrekkelijk alternatief vanwege het grondstoffentekort. De zonnepanelen produceren 3 maal de opbrengst van het eigen stroomverbruik. Dit leveren we terug aan de leverancier. De investering in 8 elektrische auto’s verdienen we razendsnel terug met de besparing op brandstof, ook voor de medewerkers!’ Pieter attendeert ons op de trend van ademende damp-open gebouwen. Toepassingen van ecologisch vlas en hennep zijn nu nog duur, maar als productie op schaal en lokaal plaatsvindt profiteert iedereen van de winst!’


Het was inspirerend om te zien hoe iedereen enthousiast aan de slag is met de uitkomsten van de nulmeting en vol energie de volgende stappen zet. Nu de Koplopers de deuren open hebben gezet dienen zich voortdurend duurzame kansen aan. In de tweede fase gaan ze aanbevelingen en doelen vertalen in hun eigen Duurzame Agenda. De Duurzame Agenda's worden tijdens de volgende bijeenkomst in juli uitgewisseld, waarna de opmaat naar het Koplopersymposium in oktober 2022 begint. Tijdens het Koplopersymposium worden de ambities en resultaten gedeeld met een breder publiek.


Het Koploperproject is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Het Hogeland en de Provincie Groningen. Het Koploperteam bestaat uit Reina Boels van ReinAdvies, Jaap de Vries van DZyzzion en Ada Kruiter van CirculairActief.

Comments


bottom of page