top of page

Koplopers Oosterhout in de actiemodus

De deelnemende bedrijven aan het Koploperproject in Oosterhout kwamen op 8 juni bij elkaar om hun duurzaamheidsagenda's met elkaar te delen. Daarin zijn concrete doelen, ambities en acties opgenomen om duurzaamheid goed in de organisatie te borgen en sneller meters te maken met de transitie naar een toekomstbestendig bedrijf.


Arthur Robbesom vertelt over de plannen voor het Voltkwartier
Arthur Robbesom vertelt over de plannen voor het Voltkwartier

De bijeenkomst vond plaats bij Koploper Tricorp Businesscenter aan de Bredaseweg in Oosterhout. Eigenaar Arthur Robbesom gaat deze voormalige productielocatie van Philips de komende jaren transformeren van een sterk versteend gebied naar een groene stadsoase: het Voltkwartier. Een inclusief gebied waar niet alleen werken, maar ook zorg en welzijn, wonen en ontspanning een plek gaan krijgen. Duurzaamheid staat hierbij centraal: zoveel mogelijk autovrij, zelfvoorzienend in energie, klimaatadaptief, circulair, biodivers, inclusief en meer. Samen met adviseur Han Nieuwesteeg is Arthur continu op zoek naar innovaties en ideeën die in het gebied kunnen worden toegepast. Daarom doet hij ook mee aan het Koploperproject.


Uitleg over het Voltkwartier, dat nu nog sterk versteend is, maar over een paar jaar een groene oase moet worden
Uitleg over het Voltkwartier, dat nu nog sterk versteend is, maar over een paar jaar een groene oase moet worden

Na de vorige workshop, waarin de deelnemers de uitkomsten van de nulmetingen met elkaar deelden, gingen ze aan de slag om de aanbevelingen en tips daaruit om te zetten in een praktisch actieplan: de DuOn-Agenda. Daarmee wordt duurzaam ondernemen een structureel verbeterproces in plaats van losse acties. Door het formuleren van heldere (SMART) ambities en bijbehorende indicatoren, wordt het ook mogelijk om de resultaten van de inspanningen te meten. Dat wordt steeds belangrijker, want met alleen afval scheiden en zonnepanelen kom je tegenwoordig niet meer weg bij steeds veeleisender wordende stakeholders.


Tijdens de middag gaven de Koplopers aan dat de DuOn-Agenda houvast biedt. Het samen met medewerkers uitwerken ervan helpt ook om zaken bespreekbaar te maken. Arthur Robbesom: "door het op te schrijven zorg je ervoor dat het geen luchtfietserij blijft".


Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Zo'n duurzaamheidsagenda is niet in in één keer klaar. Dat is een continu groeiproces. Door het op het werkoverleg te zetten, zorg je ervoor dat je steeds nieuwe stappen kunt zetten. Ook moet het behapbaar blijven. Baptist de Voss van Secapp: "we gaan het nog wel wat versimpelen. Je kunt als ondernemer heel ambitieus zijn, maar als je te ver voor de troepen uitloopt, kan je ook je medewerkers kwijtraken". Sanne Geerts van Geerts Financiële Dienstverlening geeft aan dat het borgen in de organisatie heel belangrijk is, "om te voorkomen dat duurzaamheid door de waan van de dag op de achtergrond raakt". Voor een relatief klein bedrijf is het wel een uitdaging om hiervoor voldoende tijd vrij te maken. Daarentegen is het voor een groot bedrijf als Martens Groep met veel verschillende zelfsturende teams, juist weer een uitdaging om iedereen mee te krijgen, vertelt Vincent Telgen. De nulmeting en de DuOn-Agenda helpen daarbij wel om het allemaal concreter te maken.


In de volgende stap gaan alle deelnemers aan de slag met een communicatieopdracht, om daarmee hun eigen duurzame verhaal beter te kunnen vertellen. Het project zal worden afsloten met een Koplopersymposium in het najaar, waarin de Koplopers hun ervaringen zullen delen met een groter ondernemerspubliek.


Nu al investeert Arthur in het aanplanten van bomen (in dit geval in verplaatsbare bakken van hergebruikt staal)
Nu al investeert Arthur in het aanplanten van bomen (in dit geval in verplaatsbare bakken van hergebruikt staal)

Het Koploperproject Oosterhout is een samenwerking tussen de stichting Oosterhout SDG Lokaal en DZyzzion en wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Oosterhout. De deelnemers worden begeleid door Dominique Aarts van accountantskantoor Van Oers en Jaap de Vries van DZyzzion. Het SDG-initiatief in Oosterhout wordt momenteel uitgerold naar veel meer gemeenten, die ook met een SDG Lokaal aan de slag gaan.


De deelnemende bedrijven in deze groep zijn:

  • Brabant Groep

  • Broeders Gezondheidswinkel

  • Geerts

  • Martens en Van Oord

  • Koninklijke H.H. Martens & Zoon (Martens Groep)

  • Secapp

  • Theater De Bussel

  • Tricorp Businesscenter

  • Vermeulen CateringComments


bottom of page