top of page

Koplopers Noordenveld-Westerkwartier delen resultaten nulmeting


Na maanden online contact en een uitgestelde bijeenkomst vanwege corona, konden we vandaag eindelijk weer met een groep Koplopers bij elkaar komen. De deelnemers aan het Koploperproject Noordenveld-Westerkwartier kwamen corona-proof bijeen in Hotel Restaurant Aduard om de resultaten van de MVO-nulmeting met elkaar te delen.Koplopers Noordenveld-Westerkwartier delen resultaten nulmeting
Koplopers bijeen in Hotel Restaurant Aduard

Jenze Kingma van Hotel Restaurant Aduard deed een paar jaar geleden zelf mee met een Koploperproject en heeft daar veel van opgestoken. Hij heet ons welkom op zijn locatie en vertelt ons over het bedrijf, ondernemen tijdens de corona-periode en wat het heeft opgestoken van deelname aan het Koploperproject. Het hotel-restaurant heeft in het verleden ook als locatie voor een Koplopersymposium gediend en de herinneringen daaraan zijn wederzijds nog zeer positief.


Jaap de Vries van DZyzzion geeft een kort overzicht van de stand van zaken en presenteert een kort overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de Milieubarometer, zoals de totale CO2-uitstoot van de groep en een vergelijking van een aantal kengetallen. Daarna wordt gestart met de presentaties van en door de deelnemers. Twee deelnemers waren vanwege drukte helaas afwezig.


Elton heeft de Milieubarometer gebruikt om de afgelopen 3 jaar in beeld te brengen, zodat we konden zien welke vooruitgang er is geboekt. De trend in elektriciteitsverbruik bleek negatief, maar dit valt goed te verklaren door het uitbreiden van werkzaamheden (zonnepanelen productie) en verwarmen en koelen middels een warmtepomp, ipv op gas. Professionele aanleg van led-verlichting zorgde voor veel beter licht, maar ook voor veel meer lampen. Nieuwe lichtkoepels in het dak brachten daglicht, maar ook warmte, waardoor koeling zomers nodig werd. De Milieubarometer heeft ook nieuw inzicht gegeven in de woon-werk kilometers per medewerker.


Uit het Duurzaamheidsprofiel (DuOn-Scan) van RSG De Borgen bleek dat er vooral winst valt te halen op de onderdelen Proces en Planet. De verworven kennis zal ook met het bestuur gedeeld worden en idealiter worden ook de andere locaties nog in de Milieubarometer in beeld gebracht. Afval en grondstoffen vraagt nog bijzondere aandacht, ook in combinatie met de leerlingen. Het blijkt heel moeilijk om leerlingen bij afvalscheiding, of überhaupt het gebruikmaken van afvalemmers, te betrekken. De meeste lespakketten en informatie voor bijvoorbeeld ‘plastic vrije scholen’ zijn gericht op basisscholen.Koplopers Noordenveld-Westerkwartier delen resultaten nulmeting
Koplopers op gepaste afstand bij elkaar

De Zijlen verleent zorg aan cliënten met verstandelijke beperking en heeft 65 locaties door de hele provincie Groningen. Voor de Milieubarometer is het oudste gebouw in eigendom bekeken; de Driemaster. Het bleek vooral bijzonder dat op deze locatie afval een aanzienlijk deel van de milieubelasting voor zijn rekening neemt. Dit willen men met de bewoners gaan oppakken, maar is wel een lastig onderwerp. De Raad van Bestuur heeft de opdracht om MVO beleid op te stellen en duurzaamheid structureler op te gaan pakken en daar wordt inmiddels aan gewerkt. Ook wordt er gekeken welke corona-maatregelen en aanpassingen positief zijn ervaren en die vastgehouden zullen worden omwille van besparing en duurzaamheid, zoals meer thuiswerken en kantoorruimte verminderen.


Duurzaamheid binnen de gemeente Noordenveld wordt sterk vertaald naar energie verduurzamen en besparen. Het Koploperproject heeft laten zien dat het nog veel breder kan. Bovendien is niet alleen de duurzaamheidsmanager hiervoor aan zet, maar wordt het in de hele organisatie verweven. Een rode draad is het ontbreken van een gezamenlijk doel en stappenplan naar een Klimaatneutraal Noordenveld. Het kost moeite om alle milieugegevens uit alle delen van de organisatie naar boven te halen, maar het meeste is inmiddels boven water.


Harkboot verwijdert per boot waterplanten met wortel en al, uit vaarwegen, vijvers, kanalen en Natura2000 gebieden. Er wordt op verschillende manieren al ontzettend veel aan monitoring gedaan, o.a. voor de VCA en voor de CO2 Prestatieladder. Nu komt ook de DuOn Scan en de Milieubarometer erbij. Voor Harkboot bestaat de uitdaging er nu uit om niet 3x ongeveer hetzelfde te moeten doen, maar deze monitoringssystemen met elkaar te integreren. Een aantal opstekers uit het Koploperproject zijn; het zoeken naar andere producten/coatings met minder milieubelasting en voorzien van een keurmerk, en het laten ‘mee profiteren van medewerkers’ bij de groei van het bedrijf, als waren het aandeelhouders. Er is inmiddels een enorme CO2 besparing gerealiseerd door het invoeren van HVO / blauwe diesel in de eigen bedrijfsvoering en in de omgeving.


Koplopers Noordenveld-Westerkwartier delen resultaten nulmeting
Leon Sterk en Lars Rebel van Harkboot presenteren hun resultaten

Dusseldorp heeft de afgelopen periode gewoon – onder strikte voorwaarden - kunnen werken, maar er wordt nog een spannende periode verwacht, omdat opdrachtgevers voorzichtig zijn. De milieugegevens zijn verzameld voor de vestiging in Tolbert. De grootste belasting komt door mobiele werktuigen/vervoer. Het machinepark wordt wel constant vernieuwd en zuiniger en er wordt ook steeds meer met elektrische machines gewerkt. Circulair ondernemen, o.a. via Insert, is een speerpunt van het werk. Ook heeft Dusseldorp 6 ontwikkelingsdoelen van de VN omarmd. Ook is er een eigen 'rentmeester' die heel inspirerend werkt, zowel intern als extern.

Jaap de Vries geeft tenslotte een toelichting op de vervolgstappen: de ontwikkeling van een visie op MVO en het opstellen van het actieplan in de vorm van de DuOn-Agenda. Dit is een handzaam formaat, waarmee duurzaam ondernemen een permanent verbeterproces kan worden, met meetbare resultaten, in plaats van losse acties. Ook de Global Goals kunnen hierin worden opgenomen. Het is de bedoeling dat alle Koplopers een DuOn-agenda opstellen, op basis van een keuze uit de aanbevelingen in het Duurzaamheidsprofiel en de maatregelen uit de maatregelenmodule in de Milieubarometer. Eenieder bepaalt zelf de ambities en het aantal acties. Wel belangrijk is dat wat er wordt ingevuld zo SMART mogelijk is. Tenslotte legt Jaap uit hoe je klimaatneutraal kunt ondernemen en hoe de Milieubarometer daarbij handig kan worden gebruikt.


Al met al weer een erg inspirerende bijeenkomst, waarin veel van elkaar is geleerd. Na de zomer komt de groep weer bij elkaar om de DuOn-Agenda's met elkaar te bespreken. Ook wordt dan aandacht besteed aan MVO-communicatie. Hopelijk kunnen de deelnemers eind dit jaar het project afsluiten met een mooi Koplopersymposium, maar dat zal afhangen van de ontwikkelingen rondom corona,


De Koplopers in dit project worden begeleid door Ada Kruiter (CirculairActief), Margo Verhagen (In Circulaire Kringen) en Jaap de Vries (DZyzzion).Meer weten over het Koploperproject? Klik dan hier.

96 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page