top of page

Koplopers duurzame dorpen breken de norm

Den Horn, 9 oktober 2018

Een belangrijk moment breekt aan voor de 13 deelnemende dorpshuizen in het Koploperproject duurzame dorpshuizen Zuidhorn. Maar liefst elf dorpshuizen bespreken vanavond in het 'Hornhuus' van Den Horn hun actieplannen met elkaar. Afwisselend schuiven tijdens de bespreking diverse experts aan om de dorpshuisbesturen te voorzien van advies op maat.

MEER INZICHTEN, MEER PLANNEN Na een aantal maanden voorbereiding staan er voor 'het toekomstbestendige dorpshuis' ca. 20 concrete plannen op de agenda. Het afgelopen jaar is er in elk dorp een duurzame dorpen scan uitgevoerd en een workshop gehouden met het Koploperteam. Vlak voor de zomer kwamen de dorpshuizen al in Noordhorn bijeen om de resultaten van de nulmeting en kansen op toekomstbestendige energie, gebouwen, mobiliteit, afval en kostenbesparing te inventariseren. Ze namen deel aan workshops over energiebesparing, energiecoöperaties en elektrische auto's delen met je dorp. Verrijkt met nieuwe inzichten over verdienmodellen, sociale functies en doelgroepen zette men opgedane kennis om in toekomstgerichte actieplannen.

SMART TEAMS Tijdens de introductie vanavond staan we kort stil bij de SMART methode om sneller tot succesvolle acties te komen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Tijdgebonden, Realistisch en Acceptabel. Je kunt je partner helpen door vragen SMART te stellen. Dit draagt dit bij aan jouw succes en dat van de buurvrouw of buurman. Goed voorzien van koffie en thee met Groninger Koek verdelen ca. 35 dorpsvertegenwoordigers zich over de bar, de achterzaal en de grote zaal. Met veel waardering voor het functioneel ingerichte dorpshuis van Den Horn, installeren de vijf teams zich. Het bruist en als je naar de geanimeerde gesprekken luistert, voel je het enthousiasme. Interessante plannen zoals warmteregulering en 'van het gas af' liggen op tafel. Geboeid buigen de partners zich over de manier waarop ze de verduurzaming gaan aanpakken, met zonnepanelen in Den Horn of met Ledverlichting plus een energiecoöperatie in Aduard. En wat vindt Lauwerzijl van samenwerking met het dorpshuis en de aannemers van Kommerzijl? Daar wordt dus iedereen blij van! Door gezamenlijk HR++ glas en isolatiemateriaal in te kopen besparen Saaksum en Den Ham een flinke duit op het gasverbruik. Niehove heeft al een heel aantal maatregelen gerealiseerd en die kennis en ervaring komt in Visvliet en Pieterzijl wel heel goed van pas. Het damesbestuur van Grijpskerk vouwt de plannen van hun nieuwe MFC uit, voor een aandachtig herenbestuur van Aduard, dat zichtbaar onder de indruk is van zoveel ambitie.

EXPERTPANEL Het expertpanel dat vanavond beschikbaar is, bestaat uit Frans Traa die veel ervaring heeft opgedaan met de nieuwbouw van het MFC de Gaveborg in Oostwold en de verduurzaming van het dorpshuis in Lettelbert. Naast hem zit Jantine Koppert van de Groninger Energie Koepel. In haar rol als fondsenwerver en adviseur duurzame energie-opwek neemt zij veel kennis mee over energie-gerelateerde subsidies. Mayke Zandstra werkt als adviseur voor de vereniging Groninger dorpen en kan van elk project aangeven wat de haalbaarheid is bij subsidieverstrekkers. Andre Moock van het Fonds Nieuwe Doen, geeft waardevolle adviezen over de voorwaarden waaronder een snelle toekenning (2-4 weken) van een lening moet voldoen. De plannen van Den Horn en Niezijl worden plenair besproken. Den Horn hinkte met haar plannen op twee gedachten. Direct doen door zonnepanelen op het dak te plaatsen of dat plan uitbreiden met de isolatie en renovatie van de grote zaal. Na vanavond wordt de keuze heel snel duidelijk, iets meer tijd uittrekken voor een compleet plan levert een aanzienlijke meerwaarde voor de het dorpshuis in de toekomst op. Niezijl komt vanavond ook met succes thuis. Zowel het plan voor 'investering in de bron' met zonne-energie en een luchtwarmtepomp als dat van de toekomstbestendige 'van rouw tot trouwzaal' en biljartruimte mag rekenen op 100% slagingskans. En daar kunnen alle dorpen zich aan spiegelen, want alle ingrediënten zijn in dit plan aanwezig. Zelfs als het hier of daar ontbreekt aan capaciteit voor het indienen van een subsidieaanvraag is er altijd een mouw aan te passen en kan Groninger Dorpen de nodige assistentie verlenen. Daar zijn we tenslotte voor, aldus Mayke Zandstra.

CRADLE TO CRADLE DUTCH DESIGN Wat staat daar in de coulissen van het toneel? Het is een stoel gemaakt van oude koelkastdeuren. En wat schijnt daarboven? Deze sfeervol en diffuus licht verspreidende lamp is gemaakt van jute door de Groningse ontwerper Melle Koot. Cradle to Cradle betekent van wieg tot wieg en duurzamer kan niet! Melle ontwerpt ook tafels van gras, die worden gemaakt in Veendam. Met deze en andere vrolijke noten neemt Cradle to Cradle ontwerper Melle Koot ons mee in zijn presentatie over toepassingen van duurzame en hergebruikte materialen. En ja het is anders, het is apart, afwijkend en voor sommigen even wennen. In het sfeervolle dorpshuis van Rottevalle zijn al hele mooie resultaten bereikt. De natuurlijke en technisch volledig demonteerbare C2C gebruiksobjecten leiden tot volle tevredenheid van de gebruikers. Ondertussen gaan de materialen en voorbeelden van hand tot hand en worden de zintuigen geprikkeld. Er is voor iedereen wel iets dat tot de verbeelding spreekt, ook al moet het soms nog even landen. Aan het eind van deze inspirerende presentatie legt Melle zijn idee van het Meubeldepot uit, een ruilbank van designmeubelen waarin de waarde van de inventaris voor deelnemende dorpshuizen gegarandeerd blijft. Er wordt goed meegedacht en een van de conclusies is dat dit een mooie manier kan zijn om de jeugd meer te betrekken bij het dorpshuis.

Het loopt tegen tienen en de avond zit er bijna op. De reacties van de aanwezigen zijn ronduit positief. In de dialoog met deskundigen en partners verdwenen aarzelingen en onzekerheden. Deze enthousiaste deelnemers nemen een ervaring mee die onbetaalbaar is. Als je duidelijk in beeld hebt waarom je een doel wilt bereiken voor je dorp, dan wordt het meer dan een 'gedroomde werkelijkheid'. Dagelijkse dingen blijven de norm totdat een nieuwe werkelijkheid in gang wordt gezet. Met deze boodschap van nut en noodzaak op zak, gaat iedereen met een toekomstbestendig gevoel terug naar huis. Wie weet wat het dorpshuis van de toekomst gaat brengen?! Over ongeveer zes maanden zien we elkaar opnieuw en berichten we over de bereikte resultaten.

Commenti


bottom of page