top of page

Koploperproject dorpshuizen in eindfase


Koplopers dorpshuizen Zuidhorn in overleg

Het afgelopen jaar is door het Koploperteam Groningen een bijzonder Koploperproject uitgevoerd. Ditmaal niet met bedrijven, zoals we meestal doen, maar met 13 dorpshuizen. In opdracht van de gemeente Zuidhorn (sinds kort Westerkwartier) hebben we deze dorpshuizen begeleid om toekomstbestendiger te worden.

In de eerste fase is een 'Duurzame dorpshuizenscan' uitgevoerd, die door meerdere betrokkenen uit het dorp is ingevuld. Daaruit rolden allerlei ideeën over de toekomst van het dorp en het dorpshuis, sterke punten, verbeterpunten, mogelijke aanpassingen, nieuwe functies en diverse projectideeën. Met behulp van de Milieubarometer zijn de milieuprestaties van de dorpshuizen in beeld gebracht. Op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld, waarmee deze dorpshuizen toekomstbestendiger kunnen worden.

In een eerste workshop op 19 juni zijn de uitkomsten van deze 'nulmeting' uitgewisseld en inspireerden de deelnemers elkaar om te komen tot concrete projectideeën. Die varieerden van zonnepanelen, isolatie en het geheel energieneutraal maken van het dorpshuis tot plannen voor een elektrische deelauto en een aantrekkelijker inrichting, om zo meer bewoners gebruik te laten maken van de voorzieningen. Het terugdringen van de exploitatiekosten en het genereren van extra inkomsten zijn steeds belangrijke aspecten. Vervolgens zijn per dorpshuis een of meerdere concrete projectplannen uitgewerkt, die in een tweede workshop op 15 oktober naast elkaar zijn gelegd, om zo van elkaar te leren. In die workshop waren ook een aantal experts op het gebied van fondsenwerving aanwezig, die de deelnemers adviseerden over de mogelijkheden voor het verkrijgen van aanvullende financiering, bovenop de bijdrage die de gemeente Zuidhorn hiervoor ter beschikking stelt. In de meeste gevallen dragen de dorpshuizen ook in aanzienlijke mate bij met eigen geld en de inzet van uren door vrijwilligers.

Alle dorpshuizen gaan nu aan de slag met de uitvoering van hun plannen. Op een later moment komen ze nog een keer bij elkaar, mogelijk in de vorm van een dorpshuizen-tour, om de resultaten te bewonderen.

De deelnemers en de gemeente zijn enthousiast over het proces en de uitkomsten. Daarmee werd duidelijk dat de Koploperaanpak, in aangepaste vorm, ook heel geschikt is om te gebruiken voor dorpshuizen.

Het Koploperteam in Groningen bestaat uit Ada Kruiter (CirculairActief), Reina Boels (ReinAdvies) en Jaap de Vries (DZyzzion).

Lees meer over het Koploperproject op deze pagina. Voor de provincie Groningen, zie de website van Koploperproject Groningen. Voor dit project, zie ook de website van de gemeente.

Hieronder een impressie van de discussies over de projectplannen tijdens de laatste workshop.

bottom of page