top of page

Dorpshuizen en MFC’s enthousiast over Koploperproject verduurzamen

Zuidhorn, 28 september 2017


Dinsdag 26 september is het Koploperproject verduurzamen van dorpshuizen en multifunctionele centra (MFC’s) van start gegaan in de Eisseshof in Niehove. In de gemeente Zuidhorn zijn 11 dorpshuizen en 2 MFC’s. Bijna alle dorpshuizen en MFC’s waren aanwezig bij de informatiebijeenkomst. Ze zijn enthousiast over dit project en hebben direct aangegeven mee te willen doen.

De informatiebijeenkomst markeert de start van het project, dat een doorlooptijd heeft van ongeveer een jaar. Voor het project stelt de gemeente Zuidhorn een bedrag van € 300.000 beschikbaar.

Huiskamers


Verantwoordelijk wethouder Fred Stol: “Geweldig dat de belangstelling voor ons project zo groot is en dat zoveel dorpshuizen en MFC’s mee willen doen aan het project. De gemeente Zuidhorn vindt dorpshuizen en MFC’s van groot belang voor de leefbaarheid en verbinding in onze gemeente. We zien ze als de ‘huiskamers’ van onze dorpen. Daarom willen we ze graag in stand houden, verduurzamen en daarmee toekomstbestendig maken.”

Koploperaanpak


Met de koploperaanpak voor het midden-en kleinbedrijf (MKB) zijn al veel positieve ervaringen opgedaan in Noord-Nederland, ook in de gemeente Zuidhorn. In de gemeente wordt de aanpak nu voor het eerst ook gebruikt voor het verduurzamen van dorpshuizen en MFC’s.Om de aanpak goed te laten aansluiten bij deze doelgroep, werkt de gemeente in het Koploperproject verduurzamen van dorpshuizen nauw samen met Groninger Dorpen.

Duurzaamheidsscan


Met de vertegenwoordigers van de dorpshuizen en MFC’s die niet aanwezig konden zijn bij de informatiebijeenkomst, neemt de gemeente binnenkort telefonisch contact op. De gemeente hoopt dat ook zij besluiten mee te doen met het Koploperproject.

De eerstvolgende stap is dan een individuele afspraak met elk dorpshuis of MFC om een ‘duurzaamheidsscan’ van het dorpshuis of MFC te maken. Met deze scan is te zien hoe ‘duurzaam’ het dorpshuis of MFC nu is en waar kansen liggen om verder te verduurzamen. Het gaat hierbij om verduurzamen in brede zin: het energieverbruik verminderen, het gebruik van duurzaam opgewekte energie vergroten, maar ook de onderlinge verbondenheid tussen haar inwoners versterken.

bottom of page