top of page

Asser bedrijven en organisaties gaan voor duurzaam ondernemen


Het netwerk van duurzaam werkende bedrijven en organisaties in Assen groeit! Na het succes van het eerste Koploperproject duurzaam ondernemen, dat vorig jaar is afgerond, kwam op 7 februari de tweede groep deelnemers bij elkaar bij M&G Group (Burgerhout). Zij bespraken met elkaar de nulmetingen, de eerste stap in het project.

Deelnemers Koploperproject Assen

Goed op weg

Ron Koelma van De Nieuwe Kolk (DNK) is verrast over de uitkomsten. “Ze laten heel goed zien wat we al goed doen, maar ook wat we nog beter kunnen doen. Door de warmte-koudeopslag gebruiken we maar heel weinig gas. Maar 95% van onze CO2-footprint blijkt nu uit het elektriciteitsverbruik te bestaan. Door inkoop van groene stroom, kunnen we hier nog een flinke slag in maken. Verder hebben we heel veel afval. Daar gaan we ook wat aan doen.”

Het Drenthe College (DC) heeft al heel veel zonnepanelen geïnstalleerd. “Wij willen onze footprint nog wel verder verlagen, want duurzaamheid krijgt een steeds belangrijker plaats in het onderwijsaanbod. Dan willen we zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld geven”, aldus Metsje Karperien. Hetzelfde geldt voor de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Die heeft al wel een hele lage milieubelasting, maar “door bijvoorbeeld de inzet van een elektrische deelauto en het beperken van het aardgasverbruik, kunnen we nog wel stappen zetten”, vertelt Emile Suringar.

Sociaal en circulair

Gastheer Alle Broersma van M&G Group vertelt dat het bedrijf de laatste paar jaar de bedrijfsprocessen heeft gestroomlijnd. Dat is ook goed te zien bij de rondleiding. De productiehallen zien er strak en schoon uit. Een groot deel van de ruimtes heeft ledverlichting en er wordt veel aan afvalscheiding gedaan. Mooi is dat er veel mensen met een beperking werken, die hiermee een waardevolle bijdrage leveren aan een mooi product. Het bedrijf overweegt om een nieuwe fabriek te bouwen in Assen. Daarbij zal duurzaamheid ook hoog in het vaandel staan.

Stichting Phusis is nog zo’n mooie organisatie, die op sociaal gebied heel hoog scoort. Phusis biedt woonruimte en werkplekken aan mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Een van de werkplaatsen is Payebelwood, waar meubels worden gemaakt van sloophout. Een prachtig voorbeeld van een op-en-top circulair product. Ook Phusis gaat nog verder verduurzamen, bijvoorbeeld met energie en afval. “Ook kunnen we ons verhaal nog veel beter communiceren, stelt Bart de Bruin.”

Energie en domotica

Ultraware is als ‘groenste kantoorpand van Assen’ en ‘vitaalste bedrijf van Drenthe al heel ver met duurzaam ondernemen, zowel op milieu als op sociaal gebied. Serge de Mul heeft zelf domotica-oplossingen ontwikkeld, waarmee heel veel energie is bespaard. Ze hebben zelfs watervrije urinoirs. “Maar we kunnen zeker nog meer doen. Zo gaan we nog zonnepanelen installeren en kijken hoe we ons vervoer duurzamer kunnen maken”, aldus Serge.

Woon-werkverkeer

De gemeente Assen is partner in het Koploperproject, maar besloot zelf ook mee te doen als deelnemer en wil daarmee zelf ook het goede voorbeeld geven aan bedrijven. De gemeente scoort op behoorlijk bestuur en sociaal gebied al vrij hoog. Ook op milieugebied zijn al stappen gezet, zoals zonnepanelen. “Een verassende uitkomst is dat vervoer (vooral woon-werkverkeer) bij ons een fors deel van de milieubelasting is. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag”, vertelt Maarten Ton.

Uitwisseling en praktisch aan de slag

De deelnemers zijn enthousiast over hun deelname aan het project en vinden ook de uitwisseling tussen de deelnemers erg nuttig. “Door bij elkaar in de keuken te kijken, doe je heel veel ideeën op”, aldus Metsje Karperien van DC.

Op basis van de nulmetingen gaan alle deelnemers nu aan de slag met het opstellen van een praktische duurzaamheidsagenda, die op een volgende bijeenkomst weer met elkaar zal worden gedeeld.

Over de Koploperprojecten

De Koploperprojecten duurzaam ondernemen zijn al in vele gemeenten uitgevoerd en helpen bedrijven om in kleine groepen op een inspirerende en praktische manier aan de slag te gaan met toekomstbestendig ondernemen. De projecten worden uitgevoerd door DZyzzion uit Drachten, die hierbij steeds samenwerkt lokale partners. In Assen zijn dat de MVO Alliantie Noord-Nederland, AssenvoorAssen, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Assen en provincie Drenthe. In maart wordt er gestart met een derde groep. Hiervoor kunnen bedrijven en organisaties zich nog aanmelden via info@dzyzzion.nl.

De deelnemers aan deze tweede groep Koplopers in Assen zijn:

  • De Nieuwe Kolk (DNK)

  • Dolmans Landscaping Services Noord

  • Drenthe College

  • Gemeente Assen

  • M&G Group

  • Natuur- en Milieufederatie Drenthe

  • Stichting Phusis

  • Ultraware

57 weergaven0 opmerkingen
bottom of page