top of page

Koplopers hebben hart voor de zaak

Kolham - 2 juni 2017


In de vestiging van Wardenburg kwamen afgelopen week een tiental Koplopers uit Midden-Groningen bijeen. Doel van de middag was de uitwisseling van de uitgebreide nulmetingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de resultaten van de milieu-impact met de Milieubarometer. De Koplopers zijn goed voor ca. 1800 ton CO2-uitstoot en gaan een uitdaging aan die gelijk staat aan de aanplant van een bos van ca. 1800 bomen. Naast de deelnemende bedrijven waren ook samenwerkingspartners Lector Margreet Boersma en studenten van het lectoraat duurzaam financieel management van de Hanzehogeschool Groningen, Harold Hofenk, student corporate social responsability aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Irma van der Meij van de Midden Groningse Uitdaging aanwezig.

Serieuze stappen


Meteen al blijkt uit de presentaties van de Koplopers dat ze snel grote stappen willen zetten om de uitstoot te beperken. Bovendien tonen ze een flinke dosis zelfreflectie. De ondernemers laten zich spiegelen door klanten, medewerkers en de partners in het Koplopernetwerk. Ondertussen stelt Koploper Stefan Holthausen op het bedrijventerrein Westpoort in Groningen, de uniek in Europa en zelf omgebouwde uniek waterstofvuilniswagen en waterstofveeg-auto voor de gemeente Groningen in gebruik.

Ambitieus


Wardenburg wil interessante winst voor het milieu en de mensen behalen door beloning van milieubewust rijgedrag en efficiëntere belading van de onderhoudsauto's. Hoveniersbedrijf de Groene Klaver maakt zich sterk voor een groene regio met ‘De Levende Tuin’ waardoor zowel werknemersklimaat, aantrekkelijkheid van het bedrijf als biodiversiteit in de omgeving toenemen. Uit de enthousiaste tips van de groep blijkt dat ook communicatie over MVO meervoudige winst oplevert. Klaas Boer van Uw Eigen Secretariaat in Siddeburen bracht een speciale pagina over MVO in de lucht, waarmee het bedrijf zich in een klap duurzaam profileert.

Betrokken


De Koplopers onderkennen het belang van betrokken medewerkers. Bon Brandweeropleiding in Zuidbroek wijst speciale MVO-ambassadeurs aan onder het personeel en selecteert nieuwe medewerkers er nu op. De Van Ginkel Groep, Wardenburg en Vegters Banketfabriek stellen een MVO/communicatie medewerker aan. Pieter Bouwman van De Molenheerdt Erfgoedbeheer en Intermezzo wonen beloont de huurders voor duurzaam gedrag. Met korting op de huurprijs is de energiebewuste klant daar koning. Munnik Brandadvies is enthousiast pleitbezorger van het deel-auto concept en gaat samen met andere Koplopers een pilot onderzoeken. Een mooie taak voor de kersverse MVO-medewerker. Energiebewust gedrag levert veel op zegt Gert Vegter. ‘Als er geld op de werkvloer ligt raap je het gewoon op, zo verdien je net zo goed geld met de deuren sluiten en het licht uit doen.'

Voorbeeld


Het facilitair bedrijf van de toekomstige gemeente Midden-Groningen werkt in de praktijk al voor de drie huidige gemeenten. Met een duidelijke voorbeeldfunctie, staat de duurzame bouw van het nieuwe gemeentehuis op de regionale kaart. Het Dr. Aletta Jacobs College zet ook in op haar voorbeeldfunctie als het gaat om duurzame inzetbaarheid met de bouw van de nieuwe Praktijkschool. Het gebouw wordt ingericht met de focus op de ‘toekomstbestendige’ leerling als werknemer van de toekomst.

Hart voor de zaak


Dat de Koplopers hart voor de zaak hebben blijkt wel uit hun gedeelde passie om goed voor medewerkers, milieu en omgeving te zorgen. Dit maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van verantwoorde zakelijke keuzes maken is de conclusie. Geld is daarbij geen doel op zich maar noodzakelijke voorwaarde. Deze aanjagers van de toekomstbestendige economie houden het hoofd koel én een warm hart voor de zaak.

Actieplannen


De komende maand vertalen de koplopers, samen met het Koploperteam Groningen, hun duurzame visie in een concreet actieplan.

Het Koploperteam Groningen bestaat uit Jaap de Vries, Reina Boels en Ada Kruiter Everhardus.

#‎duurzaam‬ #mvo #ondernemen

bottom of page