top of page

Koplopers Zuidhorn hard op weg naar energieneutraliteit

ZUIDHORN, 23 juni 2016 - Het was een dynamische ontmoeting tussen de 9 Koplopers in het hart van fruitbedrijf Oudebosch te Niehove. Vertegenwoordigers van de Gemeente Zuidhorn, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Hanzehogeschool keken geboeid naar het kleurrijke palet aan maatregelen dat door de Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemers werd neergezet.

Oud-Koploper Pure Energie trapt af

Eerst verkenden de Koplopers met de verslaggever van 'Kijk op het Noorden' de betekenis van MVO in een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Tijdens het tafelgesprek werd het gezelschap verrast met een compleet verzorgde lunch door gastvrouw Els van Woudenberg van Fruitteeltbedrijf Oudebosch. Dochter Els runt samen met pioniers Jan en Marijke het bloeiende familiebedrijf sinds 1982. In de pauze was er gelegenheid om even de benen te strekken waarna de terugkoppeling kon beginnen. Koploper van het eerste uur in Groningen, Geert van der Veen van Pure Energie deelde ervaringen en haakte soepel in op de actuele actiepunten en kansen waar de Koplopers nu mee bezig zijn. 'Koplopers kunnen een belangrijke mindshift tot stand brengen bij medewerker, klant en leverancier. Daarmee zet je meer duurzaam gedrag in beweging en dat is ook hard nodig', aldus Geert.

Duurzame winst

Het doel van de middag was van elkaar leren door de resultaten van de DUON-scan en milieubarometer uit te wisselen. Iedere Koploper presenteerde zijn eigen resultaten en gaf een doorkijk naar de toekomst. Aannemer Wiersma, Top Milieuservice, Hoekstra Bouw en Elting Stukadoors zien de oprichting van een Gips Groep voor circulaire bouw wel zitten. Docent Marcel van der Werf van de Hanzehogeschool bood adequaat aan samen met de Gebiedscooperatie een student-onderzoeker in te zetten om de groep te versterken. Koploper Mechielsen voorzag zijn loodsen al van zonnepanelen en LED-verlichtingstraten. Oudebosch is dankzij bijna 900 zonnepanelen op zijn daken zelfvoorzienend en richt zich nu op optimalisatie van de energiehuishouding met een koude-warmte opslagsysteem. Hummel TuinTotaal speelt slim in op de toenemende vraag naar gebruikte materialen. Met 3D ontwerpen voorkomt het bedrijf energieverspilling en door een ruim aanbod aan restmaterialen en inruilplanten sluit het bedrijf de productieketen en voorkomt het afval.

Educatie en gedrag

Eric Brand van Supermarkt Attent Oldehove heeft de ambitie om kinderen bij het energiethema te betrekken. Hij onderzoekt een coöperatief model waarin ook inwoners van Oldehove kunnen participeren, in een met de zon meedraaiende ‘panelenpaal’ waarvan de digitaal afleesbare Kilowatt-uren educatief kunnen worden vertaald in het onderwijsprogramma. Koploper Koopman Transport wil de medewerkers tot in de haarvaten van het bedrijf betrekken bij de duurzame doelstellingen met bewustwording en programma’s die het gedrag beïnvloeden.

Het traject

Na deze terugkoppelingsbijeenkomst gaan de ondernemers aan de slag met het actieplan de zogenaamde DUON-agenda. Door middel van de nulmeting met de uitgevoerde ‘DUON-scan’ weten ze nu wat ze al goed doen en wat beter kan. Naar aanleiding hiervan wordt de strategische DUON-agenda opgesteld en met de ingevoerde Milieubarometer kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Er volgt nog een terugkoppeling waarin de MVO-actieplannen bespreken en daarna ligt de focus op communicatie over MVO. Eind november dit jaar presenteren de bedrijven hun resultaten aan het publiek, tijdens het Koplopersymposium.

Westerkwartier(makers)

De Koplopers sluiten aan op de actuele duurzame trends en ontwikkelingen in de markt en laten achterblijvers het nakijken. Ze zijn de kwartiermakers van het Westerkwartier en voorlopers in de energietransitie die zich overal in Groningen voltrekt. Zo kan de ontkoppeling van de fossiele gaskraan elke dag een stap versnellen. Informatie over dit project is te vinden op http://www.koploperproject-groningen.nl

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de coördinator via: adakruiter@circulairactief.nl

25 weergaven0 opmerkingen
bottom of page