top of page

Noorderpoort studenten leren van Koploper Reclycar


Noorderpoort Automotive & Logistiek werkt intensief aan de realisatie van een eigentijds curriculum waarin de student al tijdens de opleiding aan de slag gaat met de laatste innovaties en trends in de mobiliteitssector.

De samenwerking tussen vakopleidingen en regionale bedrijven is hierbij cruciaal.

Het project Autolab is zo’n voorbeeld van samenwerking. Het gaat hierbij om het inpassen van methoden voor de levenscyclusanalyse van de auto.

Duurzame mobiliteit staat hierbij centraal.

Autoborg/Noordlease, Bosch Car Service, Reclycar en Stiba stellen materiaal en werkruimte beschikbaar. Aan de hand van de door studenten gemaakte uitvoeringsplannen wordt er in de Autoborg in Groningen een hybride auto volledig gedemonteerd en de onderdelen uitgestald. Alle onderdelen worden onderworpen aan een onderzoek van herkomst/productie en cradle-to-cradle/recycling. Belangrijk is inzicht te krijgen hoeveel procent voor hergebruik in aanmerking kan komen en serieuze marktwaarde heeft. Bij alle stappen in het project worden de studenten ondersteund vanuit de school en de samenwerkende partijen. Noorden Duurzaam onderschrijft het belang van het project.

Nevendoel van dit project is het zichtbaar maken van de turbulente omstandigheden waarin de Automotive-branche verkeert. Volledig nieuwe concepten zoals de elektrische auto, maar ook innovaties op het terrein van de distributie en demontage alsmede het snel toenemende belang van hergebruik van grondstoffen en de roep om milieuvriendelijk produceren spelen een cruciale rol.

Noorderpoort Automotive & Logistiek bouwt een nieuwe vestiging tussen de autodealers aan de Bornholmstraat 31 in Groningen. Een eigentijds gebouw waarbij intensief met de autodealers en garagebedrijven uit de regio zal worden samengewerkt. Met ingang van het komende studiejaar zal het gebouw in bedrijf zijn.

Bron: HetStreekblad.nl

6 weergaven0 opmerkingen
bottom of page