top of page

Geslaagd Koplopersymposium


Op 18 november werd bij Stenden University in Leeuwarden het 13e Koplopersymposium gehouden. Dit keer stonden de Koplopers uit de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dongeradeel op het podium. In reactie op vragen van dagvoorzitter Jaap Jepma, gaven ze aan dat het project ze veel heeft gebracht. Vooral een beter inzicht in het eigen bedrijf en meer bewustwording over duurzaam ondernemen. Ook zijn ze heel praktisch aan de slag gedaan met allerlei maatregelen, variërend van het aanbrengen van zonnepanelen, het beter omgaan met afval tot het meer betrekken van het personeel. Alle deelnemers zijn gedurende het traject uitgebreid doorgelicht met de DuOn-Scan en de Milieubarometer. Naar aanleiding van die 'nulmeting' zijn ze concreet aan de slag gegaan met het opstellen van een actieplan en een MVO-beleid. Gedurende het traject hebben ze ook veel van elkaar geleerd.

Het symposium was dit keer heel interactief opgezet in de vorm van een 'duurzame denktank'. Nadat de Koplopers hun verhaal hadden gedaan en topkok Albert Kooy had verteld wat nu precies duurzame voeding is, gingen de 120 deelnemers uiteen in kleine groepjes. In brainstormsessies en exportsessies konden ze met elkaar sparren over thema's als energie, afval, communicatie en het betrekken van medewerkers bij MVO. Ook was er veel ruimte om bilateraal te sparren. Zo ontstond veel dynamiek en ook in de pauzes gingen de discussies nog gezellig door. Ook gedeputeerde Sietske Poepjes deed actief mee aan de gesprekken. Daarna vertelde ze dat ze erg enthousiast is over het Koploperproject, dat goed bijdraagt aan een duurzamere wereld. En dat is volgens haar hard nodig, want "als we zo doorgaan als nu, dan kan de wereld er aan het eind van deze eeuw wel eens veel minder rooskleurig voor staan dan nu".

Het symposium was georganiseerd door het Projectbureau A7Westergo van de Provincie Fryslân, in samenwerking met een groep studenten van het NHL en studenten van de Hogere Hotelschool van Stenden, die ook als hosts aanwezig waren. Het was allemaal uitstekend voor elkaar. Zo ook het eten van Albert Kooy, met bijzondere en duurzame cocktails en gerechten uit zijn Nieuwe Nederlandse Keuken.

Aan het eind van de bijeenkomst was het tijd voor de uitreiking van de Koploperprijs voor de deelnemer die de MVO-opdracht uit het project het meest overtuigend had gemaakt. Juryvoorzitter Elena Cavagnaro, lector sustainability in hospitality and tourism aan de Stenden University, las de uitslag voor en gaf aan dat het niveau van alle inzendingen hoog was. Maar er kan maar één winnaar zijn en dat is ASN Installaties uit Dokkum geworden. De jury prees ASN voor de integrale visie op het bedrijf en op duurzaamheid, de vele acties op dat gebied en de wijze waarop de medewerkers hierbij worden betrokken. Corinne Scharringhausen van ASN nam de prijs in ontvangst: een cheque ter waarde van een appelboom van een oud appelras voor bij het bedrijfspand. Gefeliciteerd!

De deelnemende bedrijven uit de beide gemeenten zijn:

  • ASN Installaties uit Dokkum

  • De Boer BV uit Burgum

  • Dokkumer Vlaggencentrale uit Dokkum

  • Duurzaam Verdienen uit Metslawier

  • Gemeente Dongeradeel

  • Holtrop en Jansma uit Dokkum

  • Installatiebedrijf Bouma uit Sumar

  • Joh. Bosgra BV uit Hurdegaryp

  • Scherjon’s Klompenmakerij uit NoardBurgum

Meer weten over het Koploperproject, klik hier.

Zie hier het verslag op de website van het Koploperproject.

14 weergaven0 opmerkingen
bottom of page