top of page

Uitgelicht 💡: Scholengroep Stichting Aves

Karin Pals is coördinator van het Koploperproject in Flevoland en hield interviews met de deelnemers van het project dat nu in volle gang is. Om de diversiteit aan deelnemers te laten zien, stellen we de komende dagen steeds een van hen aan je voor. Op de valreep voor het weekend Dick Bakker en Henk Orsel van Stichting Aves, een samenwerkingsstichting die 33 scholen voor primair onderwijs bestuurt en verbindt in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen én Steenwijkerland. Dit zijn zowel openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke als samenwerkingsscholen.De leden van de werkgroep duurzaamheid van Aves
De leden van de werkgroep duurzaamheid van Aves

Wie zijn Dick Bakker en Henk Orsel?


Dick Bakker is directeur van De Koperwiek in Emmeloord, één van de basisscholen aangesloten bij Stichting Aves en tevens lid van de werkgroep Duurzaamheid binnen de stichting. Dick is getrouwd, vader van 2 kinderen en naast zijn baan als directeur ook maatschappelijk actief, met name in zijn woonplaats Ens. Hij doet mee in een cabaretgroep en slaat graag een balletje golf in zijn vrije tijd.


Henk Orsel is directeur van Aves-basisschool De Floreant in Luttelgeest. Ook Henk is lid van de werkgroep Duurzaamheid. Henk is getrouwd, vader van 2 dochters en maatschappelijk actief op velerlei terreinen. Hij heeft zijn roots in de polder en ziet de ‘can do’ mentaliteit in ons gebied als een grote meerwaarde en is daar trots op. “Het maakt verschil dat we ons leef-, woon- en werkgebied goed kennen om zo de juiste aanpak te kunnen kiezen. De Noordoostpolder is een uniek stukje Nederland waar we trots op zijn. We willen hier zo duurzaam mogelijk mee omgaan”. Beide mannen zien dat mensen in ons gebied graag hun schouders zetten onder projecten die hun leefomgeving in hun dorp of elders in de Noordoostpolder verbeteren. 


Wat hebben jullie persoonlijk met duurzaamheid?  


Dick ziet bij zichzelf een groeiend bewustzijn dat zijn inzet nodig is voor het ontwikkelen van een leefbare aarde, met name voor de volgende generaties. “Het feit dat we diep onder zeeniveau leven maakt je gemotiveerd om je beroepsmatig en privé voor onze planeet in te zetten”. Natuurlijk zet hij in zijn privéleven ook duurzame stappen, al geeft hij toe dat deze stappen soms ook financieel gedreven zijn.


Henk sluit zich aan bij het standpunt van Dick en geeft aan dat, omdat zij beiden  werken in het onderwijs, ze een sterke focus hebben op de volgende generaties.


Wat is de missie van Stichting Aves?


Stichting Aves levert met zo’n 600 medewerkers betekenisvol en toekomstgericht onderwijs aan ruim 5000 leerlingen. De stichting voelt zich verantwoordelijk voor de planeet en heeft daarom een planeet en schoenen meegenomen naar de fotoshoot, als symbool van haar toekomstgerichte missie, zodat kinderen later strategische en duurzame stappen kunnen zetten om goede wereldburgers te worden.


Wat doen jullie aan duurzaamheid?


“Vorig jaar is er een werkgroep Duurzaamheid opgestart. In deze werkgroep zitten: Jacqueline Koets (vanuit HRM), Paulien Elshof (directeur De Kring in Nagele), Henk Orsel (directeur De Floreant in Luttelgeest), Dick Bakker (directeur De Koperwiek in Emmeloord), Marieke Stremmelaar (directeur Op de Wieken - Tollebeek) en Nynke Obbink (directeur De Zeester in Marknesse). Na wat onderzoek kwamen we erachter dat het begrip duurzaam wel heel breed is. Het aanbod van het Koplopersproject kwam op het juiste moment. Het geeft ons handvatten om een duurzaamheidsagenda op te stellen”.


Concrete voorbeelden vanuit de scholen zijn bijvoorbeeld; overleggen indien mogelijk digitaal plannen, afval prikken, bewust omgaan met printen, afval wordt gescheiden en er is een schoolfruitprogramma waarbij het restafval gaat naar de dieren in de omgeving.

Ook is er veel aandacht voor armoedebestrijding. “In het onderwijs gaat het vaak om gelijke kansen, maar het bestrijden van armoede i.s.m. buurtcoaches, Muzisch Centrum en andere partners heeft ook veel impact op de prestaties van leerlingen”.


Waarom doen jullie mee aan het Koploperproject?


“Het is fijn om concrete en gestructureerde vervolgstappen te kunnen zetten vanuit een nulmeting. De werkgroep Duurzaamheid gaat een koppeling maken tussen de uitkomsten van de nulmeting met een aantal junior SDG-goals. Uitkomsten uit de nulmeting zijn bijvoorbeeld de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, armoedebestrijding en het vervoer. Maar er zijn ook hele praktische maatregelen die zich vooral richten op de leerlingen zoals; doe de deur dicht, doe het licht uit en doe de computer uit. Ook zijn veel schoolgebouwen reeds gerenoveerd of verbouwd of staan nog op de nominatie. Indien mogelijk wordt gekozen voor energieneutrale nieuwbouw i.p.v. renovatie. Er wordt ook gelet op het watergebruik op sommige locaties. Er zijn slimme thermostaten die de radiatoren en vloerverwarming sturen zodat in de weekenden en vakanties de kachel niet onnodig loeit”. Zo kunnen de mannen nog wel even doorgaan met redenen waarom zij duurzaamheid zo hoog op de agenda hebben staan.


Hebben jullie al nagedacht over hoe jullie via de communicatieopdracht de Koperprijs kunnen winnen?


Zowel Henk als Dick denken dat de Koploperprijs thuishoort bij Stichting Aves vanwege hun motto ‘jouw plek bij ons’, waarbij de aangesloten basisscholen een warm nest bieden aan hun leerlingen, die daarna kunnen uitvliegen als duurzame wereldburgers. “Wat is er nou mooier als we deze stimuleringsprijs kunnen gebruiken om onze leerlingen en daarmee de volgende generaties te motiveren om nog beter voor onze aarde te zorgen en te streven naar een duurzame wereld en samenleving!”.


Deze enthousiaste directeuren feliciteren Bol van Staveren als Koploper in 2023. Ze zien dat bij de poldermentaliteit saamhorigheid hoort, maar ook zeker houden ze van een wedstrijdmentaliteit.


“Wij gaan als Aves voor het winnen van de Koploperprijs in 2024!”. 

Comments


bottom of page