top of page

Koplopers Zuidoost Groningen ontketenen impact

Groningen, februari 2021


Acht Koplopers in Zuidoost Groningen werken sinds een jaar intensief samen aan duurzame impact in hun bedrijf en in de keten. Samen met het Koploperteam ontwikkelen de deelnemers inzicht, kennis, duurzame partnerships en diensten in Groningen. Op 8 april a.s. worden tijdens het Koplopersymposium ’Scoren met Impact’ vanuit het FC Groningen voetbalstadion de resultaten van het Koploperproject gepitcht.


Als onderdeel van het Koploperproject gaven partner Rients Alexander Impact en Koploper Marketingbureau Ten Stripes op 6 februari een workshop over de ‘Sustainable Development Goals (SDG) impact-meting en strategie’. De Koplopers kozen eigen SDG’s en maakten de ‘keten-impact’ van hun kernactiviteiten concreet. Door de impact te koppelen aan 1 en 5-jaarlijkse bedrijfsdoelen en slim (eigen) data in te zetten, ontstaat een transparant en consistent impactverhaal.


Positieve en negatieve impact

Tijdens de flitsende workshop gaan de Koplopers met het digitale ‘stormboard’ aan de slag. De bedrijven werken 3 kernactiviteiten uit.

Daarbij beantwoorden ze de vraag: Wat leveren onze kernactiviteiten concreet op voor de wereld? Ze maken eerst een onderscheid tussen positieve en negatieve effecten. Dit is uiteraard voor ieder bedrijf anders en er komt van alles voorbij. Bijvoorbeeld klimaat-adaptieve groenprojecten versus de inzet van zwaar fossiel materieel, inspiratie duurzame materialen, vrouwen in hogere posities, gendergelijkheid, vergroten biodiversiteit en afvalpreventie, duurzaam klant-advies voor bedrijven, gezondheid en welzijn van inwoners, duurzaam omgaan met schoon water versus chemicaliëngebruik en alternatieven voor industriewater. Tijdens dit onderdeel blijkt dat greenwashing door eerlijke communicatie over de twee kanten van dezelfde duurzame medaille, kan worden voorkomen.


Meten en bijsturen

In het tweede deel van de workshop koppelen de Koplopers de negatieve en positieve effecten van hun kernactiviteiten aan de SDG’s die daarbij horen. Bijvoorbeeld de kernactiviteit ’Toegang voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ heeft positieve gevolgen voor SDG 8 ‘Waardig werk’ en negatieve gevolgen voor SDG 7 ‘Schone energie’ (woon-werkverkeer medewerkers). De volgende stap is beschikbare data identificeren. Bijvoorbeeld ’het aantal ingevulde vacatures’ of ‘woon-werkkilometers’(milieubarometer). Deze data worden effectief ingezet om de strategische 1- en 5-jarige bedrijfsdoelen SMART te maken in de Duurzaam Ondernemen (DuOn)Agenda van het Koploperproject. Met de handige Milieubarometer-tool lees je vervolgens uit hoeveel CO2-besparing de behaalde doelen over 1, 2 of 5 jaren opleveren. Als de doelstelling bijvoorbeeld ‘fossielvrij rijden in 2025’ is, kan op basis van het benzine- en dieselverbruik op tijd worden bijgestuurd. Dit geldt ook voor sociale doelen zoals bijvoorbeeld ’50% vrouwen in hogere posities in 2022’. Met de Milieubarometer houdt jaarlijks bij welk percentage gerealiseerd is. Verduurzaming is op deze manier een continu verbeterproces geworden.


Operatie ‘Duurzame Ketenstorm’

Voor hun kernactiviteiten hebben de Koplopers strategische impact-doelen geformuleerd en de negatieve en positieve maatschappelijke impact zichtbaar gemaakt. De koppeling aan zelfgekozen SDG’s maakt de impact voor medewerkers, klanten, toezichthouders en ketenpartners concreet, meet- en voorstelbaar. Bedrijven die hun maatschappelijke impact concreet zichtbaar maken met aansprekende en eerlijke resultaten, kunnen een duurzame ‘storm’ ontketenen. Als stakeholders zich bewust worden hun (in)directe bijdrage aan concrete maatschappelijke impact via jouw diensten, onderdelen of producten en dit meetbaar kunnen aantonen, dan wordt het een cruciaal en waardevol onderdeel voor alle partners in de keten. Dit levert een sterk, samenhangend verhaal over hun duurzame producten of diensten op.


Groene impact op bedrijfsterreinen

We sluiten de bijeenkomst af met een enthousiaste pitch over ‘Plan Boom’ door Jasper Tiemens van de Natuur en Milieufederatie Groningen. Jasper geeft een kijkje in de wereld van ‘Plan Boom’. De ambitie is 10 miljoen bomen aanplanten in Nederland. Mogelijkheden voor bedrijven zijn o.a. de aanplant van een ‘Tiny Forest’: dit is een biodivers, inheems bosje. Maar ook een ‘Tuiny Forest’ van circa 3 vierkante meter is een bijzonder geschikt alternatief als je een kleiner bedrijfsterrein hebt. Solitaire bomen en/of bloemenranden lenen zich wellicht voor een parkeerplaats. Je kunt ook kiezen voor een gevel- of daktuin. In Glimmen (Haren) staat een mooi voorbeeld van een ‘voedselbos’ (ca. 2 hectare) Daarmee compenseer je niet alleen CO2-uitstoot maar je plukt er ook letterlijk de vruchten van je aanplant. Het is dubbel zo leuk als je je team meeneemt tijdens een jaarlijks company-event zoals ‘plukken voor de voedselbank’ of dit combineert met een gezamenlijke kookworkshop en daarna samen van de oogst te geniet. Het groene hart van de deelnemers is beslist geraakt.
Commentaires


bottom of page