top of page

Koplopers Noord- en Oost Drenthe wisselen nulmetingen uit

Op 12 september vorig jaar startten de deelnemers in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo met het Koploperproject, tijdens een startontbijt bij Royal Flora Holland in Eelde. Daarna zijn ze uitgebreid doorgelicht met de DuOn-Scan en de Milieubarometer. Vandaag kwamen ze bij elkaar op vakantiepark Het Land van Bartje in Ees om de uitkomsten met elkaar te delen.


De deelnemers vormen een gevarieerde groep van bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren: groenvoorziening, zorg, accountancy, detailhandel, distributie en recreatie. Bijzonder is dat de drie gemeenten zelf ook besloten mee te doen, omdat ze vinden dat ze zelf ook het goede voorbeeld moeten geven. Al met al bestaat de groep uit 11 deelnemers.


Hans Oudshoorn van Het Land van Bartje begon met een introductie over het vakantiepark, dat onderdeel is van Landal. Duurzaamheid is al lang een aandachtspunt. Zo heeft het park al sinds 2007 het Green Key keurmerk. Daarmee zijn al goede stappen gezet op het gebied van energiebesparing, schoonmaakmiddelen etc. Met de deelname aan het Koploperproject wil men de volgende stap zetten. Na een toelichting van Jaap de Vries (DZyzzion / Koploperproject) over de werkwijze, gingen de Koplopers in twee groepen uiteen om de resultaten met elkaar te bespreken. Iedereen gaf een korte presentatie, gevolgd door een vragen en suggesties van de andere Koplopers. De DuOn-Scan gaf een goed inzicht in de sterke punten en verbeterpunten bij elke deelnemer, plus concrete aanbevelingen om mee aan de slag te gaan. Met de Milieubarometer werd heel duidelijk wat de belangrijkste bijdragen zijn aan de milieubelasting en CO2-footprint van het bedrijf en dus ook waar de prioriteiten voor actie zouden moeten liggen.


Deelnemers Koploperproject Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo delen uitkomsten nulmeting
Een van de twee groepen Koplopers in gesprek over de uitkomsten van de nulmeting

Zo blijkt vervoer (zakelijk verkeer en woon-werkverkeer, soms ook goederenvervoer) bij veel Koplopers een forse bijdrage te leveren. Dat kwam voor sommige deelnemers wel als een verrassing. Bij anderen zijn juist het elektriciteits- en aardgasverbruik de grootste vervuilers. De heldere kengetallen geven ook veel inzicht. Zo bleek het elektriciteitsverbruik per vierkante meter gebouw-oppervlak bij een van de deelnemers wel heel erg hoog te zijn. Reden om gauw eens met de verhuurder om tafel te gaan, aangezien het verbruik op basis van vierkante meter wordt omgeslagen over de huurders. Wellicht leidt dat tot een interessante kostenbesparing.


Punten die veel werden besproken waren onder meer de inkoop van groene stroom, elektrisch rijden, het beperken van woon-werkverkeer, zonnepanelen, afvalscheiding, het betrekken van medewerkers bij duurzaam ondernemen, het (duurzaam) inkoopbeleid en de communicatie over MVO. Ook is besproken hoe de deelnemers op een goede manier CO2-neutraal zouden kunnen ondernemen. Dat begint uiteraard bij besparing, groene energie inkopen en zo mogelijk zelf duurzame energie opwekken, maar ook CO2-compensatie zal daarvan een onderdeel zijn, aangezien de uitstoot niet in een klap tot nul kan worden gereduceerd. Rob Gulmans van Quercus Boomexperts (behorende tot de top 5 van boomspecialisten in Nederland) kondigde aan dat de volledige uitstoot van het bedrijf per 2022 zal worden gecompenseerd door de aanplant van een eigen bos.


De presentaties leidden ook tot meer wederzijds begrip tussen de bedrijven en de gemeenten. Waar ondernemers vaak snel aan de slag gaan met concrete maatregelen, ligt dat bij gemeenten lastiger, omdat de besluitvorming ingewikkelder is. Daar gaat het in de komende tijd vooral om het borgen van MVO-beleid in de organisatie zelf, om vervolgens ook meer concrete stappen te kunnen zetten. Alle drie de gemeenten zijn daarbij wel ambitieus om ook met de eigen organisatie het goede voorbeeld te gaan geven. Daarbij kunnen ze ook mooi samen optrekken.


Tussen de regenbuien door, nam Hans Oudshoorn de groep mee voor een korte rondleiding over het park.In de komende tijd gaan alle deelnemers aan de slag met het selecteren en prioriteren van de aanbevelingen uit de nulmeting. Deze worden dan opgenomen in een praktische duurzaamheidsagenda (DuOn-Agenda). Op die manier wordt duurzaam ondernemen een structureel verbeterproces, in plaats van losse acties. Op de volgende bijeenkomst zullen deze agenda's weer met elkaar worden gedeeld.


Tijdens de bijeenkomst was een team van Dizain aanwezig om opnamen te maken van het proces van het Koploperproject en interviews te houden met deelnemers. In de komende tijd zal, in het kader van het programma Drenthe in Transitie, regelmatig aandacht worden besteed aan de Koplopers. Zie hier een eerste blog over het Koploperproject zelf.


De deelnemers in dit Koploperproject zijn:De Koploperprojecten in Drenthe worden uitgevoerd door het Koploperteam Drenthe, bestaande uit Jaap de Vries van DZyzzion en Margo Verhagen van In Circulaire Kringen. Partners zijn onder meer gemeenten, provincie Drenthe, Ik Ben Drents Ondernemer, Milieufederatie Drenthe, MVO-Alliantie Noord-Nederland en de Rabobank. Eerder deden al drie groepen bedrijven mee in Assen en omgeving en kortgeleden startte ook een Koploperproject in de gemeente Noordenveld.


In totaal zijn inmiddels, vooral in Noord-Nederland, zo'n 45 Koploperprojecten uitgevoerd met bijna 400 deelnemers.


97 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page