top of page

Koploperproject en Nationale Duurzame Bedrijven Route worden partners

De Duurzame Bedrijven Route brengt ondernemers met elkaar in contact om ervaringen te delen rondom het verduurzamen van hun bedrijf. Dat past mooi bij het Koploperproject, waarmee we al bijna 500 bedrijven en organisaties op een praktische manier hebben geholpen om te verduurzamen. We nodigen Koplopers van harte uit om hun deuren open te zetten tijdens de jaarlijkse Duurzame Bedrijven Dagen, dit jaar van 16 tot en met 30 november.


Bezoekers tijdens de Duurzame Bedrijven Route

Waarschijnlijk ben je al bekend met de Duurzame Huizen Route. In het verlengde daarvan is er nu ook de Duurzame Bedrijven Route. Het doel daarvan is om ondernemers met elkaar in contact te brengen om ervaringen te delen. Eerder is deze route kleinschalig georganiseerd, maar dit jaar voor het eerst landelijk. Op de website zijn bedrijven te zien die al stappen hebben genomen en bereid zijn om andere ondernemers daarover te vertellen. Dat kan door online vragen te beantwoorden of door geïnteresseerde ondernemers een rondleiding te geven tijdens de Duurzame Bedrijven Dagen jaarlijks in november. Ondernemers die nog aan het begin staan om duurzame maatregelen te nemen, krijgen zo informatie uit de eerste hand van ondernemers die uitleg geven waarom zij hebben gekozen voor dit type verwarmingssysteem of wat de motivatie is geweest om een groendak aan te laten leggen.


Ook zaken die zij achteraf misschien toch iets anders hadden willen aanpakken, komen tijdens een informeel bezoek aan de orde en zijn leerzaam voor ondernemers die nog aan het begin staan.


Deelname aan de Duurzame Bedrijven Route op de website of voor het bezoeken van een bedrijven tijdens de Duurzame Bedrijven Dagen of via themasessies is gratis.


De Duurzame Bedrijven Route wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse zaken, provincies Zuid-Holland, Omgevingsdiensten zoals Omgevingsdienst ZHZ, regio Drechtsteden en gemeenten waaronder gemeente Wageningen en Zwolle.


Lees meer op de website van de Nationale Duurzame Bedrijven Route. Daar kan je je ook gelijk aanmelden.

Logo van de Nationale Duurzame Bedrijven Route
Lees hier het persbericht over de Duurzame Bedrijven Dagen van 16 t/m 30 november van dit jaar.


45 weergaven
bottom of page