top of page

Frontrunner Project op ISO 26000 conferentie


Op 20 en 21 oktober werd in Stockholm de internationale conferentie ISO 26000 and the Global Social Responsibility Agenda gehouden. Jaap de Vries van DZyzzion gaf op verzoek van de organisatie een presentatie over het Nederlandse Koploperproject.

De conferentie werd bijgewoond door zo'n 100 vertegenwoordigers van bedrijven, overheden, internationale organisaties, normalisatie-instituten en andere organisaties uit vele landen, waaronder China, VS, Japan, Frankrijk, Engeland, Indonesië, Zweden, Korea, Brazilie, Chili en Mexico. De bijeenkomst werd voorgezeten door het Zweedse Normalisatie Instituut SIS. Op de agenda stonden onder meer de status van ISO 26000, de toepassingen in de praktijk, de relatie met andere standaarden, de relatie met de nieuwe Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de toekomstige ontwikkelingen.

Op de eerste dag waren er interessante presentaties van ondermeer Karla Guerrero uit Mexico, die ISO 26000 heeft toegepast bij een gemeente in Monterrey, en van Fiona Sadler van Marks&Spencer over hoe dit bedrijf, met behulp van ISO 26000, MVO in alle productielocaties in de wereld wil doorvoeren. Luz Sosa van het Chileense Council of Social Responsibility for Sustainable Development vertelde over de Chileense nationale MVO-strategie. Hans Kröder van Learn2Improve en partner van DZyzzion ging in op de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe richtlijn voor duurzaam inkopen ISO 20400.

Jaap de Vries presenteert het Frontrunner Project

Jaap de Vries van DZyzzion trapte op de tweede dag af met een presentatie over het Koploperproject, die enthousiast werd ontvangen. Dat komt mede omdat vele deelnemers al lange tijd worstelen met de vraag hoe ISO 26000 kan worden ingezet voor MKB-bedrijven. Zij zien het Koploperproject als een prima antwoord hierop. Verschillende deelnemers gaven aan te willen zoeken naar mogelijkheden om ook in hun land met een soortgelijke aanpak aan de slag te gaan.

Rebecca Källström van de Swedish Federation of Business Owners presenteerde de resulaten van een recente survey over MVO bij MKB-bedrijven in Zweden. Een bevlogen Dina Khalil van de Egyptische NGO AUEED, vertelde tenslotte over hoe zij ISO 26000 toepast voor deze NGO van ongeveer 250 medewerkers.

De conferentie was tevens een mooie gelegenheid voor de officiële presentatie van het boek Sustainable Profit for SMEs. Deze Engelse vertaling van het boek Duurzame Winst voor MKB van Hans Kröder en Jaap de Vries is gratis te downloaden via de bijbehorende website, zodat ook bedrijven in armere landen hier toegang toe hebben. Lees meer hierover in het volgende nieuwsbericht.

Lees hier meer over ISO 26000

Lees hier meer over het Koploperproject

Zie hier de website bij het boek Duurzame Winst voor MKB

Zie hier een kort filmpje over de conferentie

26 weergaven0 opmerkingen
bottom of page