top of page

Koplopers Overijssel op stoom

Na de kickoff op 24 januari en een tussentijdse informele meeting, kwamen de deelnemers aan het Koploperproject Overijssel bij elkaar om de nulmetingen met elkaar te delen. De workshop vond plaats bij de Nederlandse vestiging van Aebi Schmidt in Holten.Esther Jansen van WMKB en lid van het Koploperteam Overijssel opende de workshop en gaf een toelichting op het programma, waarna Jaap de Vries een samenvatting presenteerde van de uitkomsten van de Milieubarometer voor voor de deelnemers is opgesteld. In een serie grafieken liet hij de opbouw van de CO2-footprint van de deelnemers zien, met diverse kengetallen op het gebied van energie, mobiliteit en afval. Dat gaf veel inzicht in de overeenkomsten en verschillen.Aansluitend gingen de Koplopers in twee groepen uiteen om de uitkomsten van de nulmeting (DuOn-Scan en Milieubarometer) aan elkaar te presenteren en ervaringen te delen. Een greep uit de bevindingen:


  • Het Duurzaamheidsprofiel dat aan de hand van de DuOn-Scan is opgesteld, geeft goed inzicht in de sterke punten en de verbeterpunten per bedrijf. De meeste Koplopers zijn al aan de slag gegaan met het maken van een selectie uit de concrete aanbevelingen die in het profiel staan.

  • Het Milieubarometerverslag maakt de meetbare milieuprestaties en de CO2-footprint inzichtelijk en laat goed zie waar de meeste impact kan worden behaald.

  • Veel Koplopers zijn begonnen om draagvlak te creëren binnen het bedrijf. Het helpt om het persoonlijk te maken en te betrekken op de toekomst van de kinderen, geeft Herman Vis van BKAlu aan. De medewerkers van Robertpack zijn samen naar een interactieve voorstelling van 'Het huis van Sarah' geweest en dat maakte veel indruk.

  • Door inkoop van groene stroom uit Nederland kunnen veel bedrijven hun CO2-footprint fors verlagen. Dat was voor een aantal Koplopers toch nog een eyeopener.

  • Uitbesteed goederenvervoer was ook een onderwerp van gesprek. Dit valt weliswaar onder de scope 3 emissies, maar toch willen de Koplopers er wel iets mee doen. Dit begint toch met een goed gesprek met de transporteurs. Wellicht kan de logistiek slimmer of kunnen retourstromen worden gecombineerd. Mogelijk biedt de transporteur ook mogelijkheden voor het gebruik van HVO of zelfs elektrische vrachtwagens.

  • Circulair ondernemen staat in vergelijking met de energietransitie nog wat aan het begin, maar toch is er bij de Koplopers al veel aandacht voor. Zo is Gerard Bosman van Aberson nu bezig om restanten van serviezen Kringloop Zwolle te gebruiken als grondstof voor bakstenen, terwijl ze anders vaak in wegconstructies worden gebruikt. De hoeveelheden zijn zo groot, dat er een aanzienlijke hoeveelheid bakstenen kunnen worden gemaakt, waarvan 20% bestaat uit 'servies-recyclaat'. Dat scheelt weer veel ruwe grondstoffen. Ook Euromouldings heeft ambities op dit gebied en wil nog dit jaar van 11% naar 15% recyclede grondstoffen.

  • Kleine ingrepen kunnen soms veel milieuwinst opleveren, zo vertelde Clint Swager van IJssel Technologie. Door te controleren op persluchtlekkages is daar fors bespaard op energiekosten en daarmee de CO2-uitstoot.

  • De impact op duurzaamheid ligt niet alleen in je eigen bedrijf, maar vaak juist ook in de keten. Zo werkt IJssel Technologie onder meer voor Tata Steel. Door daar processen slimmer in te richten worden grote besparingen gerealiseerd op energie.

  • De Koplopers werden zich ook meer bewust van duurzaam inkopen. Inkopers zijn vaak opgeleid om zo goedkoop mogelijk in te kopen, binnen de gestelde kwaliteitseisen. Duurzaamheid telt daarin vaak niet mee. De Koplopers willen dat graag veranderen. Dat is overigens niet altijd makkelijk, vooral in sectoren waarin de marges erg klein zijn, zoals in de bouw.


Na een plenaire terugkoppeling van beide groepen, gaf Jaap de Vries uitleg over de vervolgstappen. Alle Koplopers gaan nu prioriteiten aanbrengen in alle aanbevelingen en deze verwerken in een praktische Duurzaamheidsagenda, zodat duurzaam ondernemen een continu verbeterproces wordt, in plaats van allerlei losse acties. Na de zomer worden deze plannen weer in de groep gedeeld.


Tot slot kregen we een bijzonder interessante rondleiding door de bedrijfshal van Aebi Schmidt, fabrikant van sneeuwschuivers, veegmachines en allerlei ander materieel.

Het Koploperproject in Overijssel is een samenwerking tussen WMKB en DZyzzion. De Koplopers worden inhoudelijk begeleid door Esther Jansen van WMKB, Harry Mengers (zelfstandig adviseur) en Jaap de Vries van DZyzzion. Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.


Comments


bottom of page