top of page

Nieuwsbrief Koploperproject december is uit


De Koplopernieuwsbrief van december is uit! Hierin leest u meer over het recente Koplopersymposium op 18 november bij de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Daar was een boeiend interactief programma aan gekoppeld, in de vorm van een Duurzame Denktank. Natuurlijk komt ook de winnaar van de Koploperprijs aan bod. Verder in de nieuwsbrief ... Gouden Green Key voor Koploper De Pleats, GoodStart en meer ...

5 weergaven0 opmerkingen
bottom of page