top of page

wo 08 feb

|

IJssel Technologie

Inschrijving Koploperproject Overijssel 2023

In januari 2023 starten we met een nieuw Koploperproject in Overijssel. Hieronder vind je alle informatie over het project en kan je jouw bedrijf of organisatie direct inschrijven.

Inschrijving Koploperproject Overijssel 2023
Inschrijving Koploperproject Overijssel 2023

Tijd en locatie

08 feb 2023, 19:00

IJssel Technologie, Trawlerweg 3-5, 8042 PZ Zwolle, Nederland

Over het project of event

PROJECTINFORMATIE

Het Koploperproject

Het Koploperproject helpt bedrijven en andere organisaties om op een inspirerende en praktische manier duurzamer te gaan ondernemen en zo te werken aan een toekomstbestendige organisatie en duurzame producten en diensten. Op hun beurt maken de Koplopers weer andere ondernemers enthousiast en trekken zo het peloton mee. Samen zorgen ze voor een sterke en toekomstbestendige regionale economie. Meer informatie vind je op www.koploperproject.nl.

Organisatie

De landelijke coördinatie van het Koploperproject is in handen van Jaap de Vries van DZyzzion. De uitvoering van de projecten gebeurt in samenwerking met lokale partners en adviseurs in de verschillende provincies.

Tegenprestatie van deelnemers

Van de bedrijven wordt een actieve deelname verwacht. Wat houdt dit in?

 • Dat er een eerste en een tweede (i.v.m. ziekte e.d.) contactpersoon worden aangesteld die het project binnen de organisatie oppakken;
 • Actieve deelname aan de verschillende bijeenkomsten binnen het project;
 • Respecteren van de deadlines zoals die in de planning zijn opgenomen;
 • Vlot communiceren in reactie op vragen vanuit de organisatie of de adviseur;
 • Het laten afnemen van één of meerdere interviews t.b.v. de DuOn-Scan;
 • Het ter beschikking stellen van gegevens over energieverbruik, afval, vervoer etc. (hier wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan). Hiertoe wordt een checklist met je doorgenomen;
 • Zelf aanvragen en beheren van het Milieubarometer-abonnement bij de Stichting Stimular (verlengen, dan wel stopzetten na afloop van het project). Je ontvangt hiervoor t.z.t. instructies;
 • Het delen van de opgedane ervaringen met andere bedrijven (ambassadeursrol), b.v. in bijeenkomsten, via presentaties en artikelen;
 • In voorkomende gevallen, ter beschikking stellen van ruimte voor bijeenkomsten ‘op locatie’ (indien beschikbaar en uiteraard in overleg);
 • Opstellen van een Duurzaamheidsagenda (de DuOn-Agenda) op basis van de uitkomsten van de doorlichting van het bedrijf, en daadwerkelijk uitvoeren van deze acties;
 • Uitvoeren van de huiswerkopdracht over MVO-communicatie, die in de loop van het project zal worden verstrekt;
 • Betalen van een eigen financiële bijdrage. Zie: kosten en facturering;
 • Voor eigen rekening nemen van eventuele aanvullende advieswerkzaamheden op je eigen initiatief.

Projectpartners

Dit Koploperproject wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende partners:

 • Wmkb (onderdeel van Wadinko)
 • DZyzzion

De inhoudelijk begeleiding van de deelnemers is in handen van het Koploperteam X, bestaande uit:

 • Jaap de Vries, DZyzzion
 • Esther Jansen van Wmkb
 • Harry Mengers, zelfstandig adviseur

Kosten en facturering

De deelnamekosten bedragen normaal €3.500 excl. btw. Dankzij een financiële bijdrage van de provincie Overijssel betalen de eerste 20 deelnemers aan een Koploperproject slechts 1.750 excl. btw. Dit bedrag wordt gefactureerd door DZyzzion.

Daarnaast betaal je de kosten van de startlicentie voor de Milieubarometer à €170,-  ex btw (kortingsprijs, normaal €249 *). Deze worden gefactureerd door de Stichting Stimular. De jaarlijkse verlenging van het Milieubarometer-abonnement (vanaf 1-1-2024), kost €85,- per jaar per vestiging. Eventuele extra barometers (voor extra vestigingen) kosten €85,- per extra barometer). Deze kosten zijn eveneens voor je eigen rekening. Na de start van het project ontvang je instructies voor het aanmaken van het abonnement.

* nieuwe prijzen per 1-1-12023

Optioneel kunnen de deelnemers kiezen voor aanvullend advies tegen meerprijs:

 • Extra interviews DuOn-Scan: €250,- per extra interview
 • Online invullen DuOn-Scan door medewerkers: €400,- (met een maximum van 20 scans, incl. interviews)
 • Extra vestigingen meenemen in Milieubarometer (1 vestiging is inbegrepen): op aanvraag (afh. van grootte)
 • Overig aanvullend advies: op aanvraag

Terugbetaling

Als een Koploper na aanmelding besluit te stoppen met het Koploperproject voordat de interviews van de nulmeting (interviews) zijn uitgevoerd, worden de deelnemerskosten terugbetaald. Als een Koploper daarna besluit om af te haken – onafhankelijk van de reden – dan vindt geen teruggave van de deelnemerskosten plaats. De Koploper is zelf verantwoordelijk voor het afmelden en terugstorten van eventueel ontvangen subsidie.

Planning

De kickoff vindt plaats op 24 januari 2023 van 14:30 - 17:00 uur. Nadere informatie over de locatie en het programma volgt. Tijdens de kickoff wordt ook de planning van de andere bijeenkomsten vastgesteld. De totale doorlooptijd van het project bedraagt ongeveer 9 maanden.

Inschrijven

VIA DEZE LINK kan je je inschrijven als deelnemer aan het Koploperproject. We houden je dan op de hoogte van de volgende stappen.

Deel dit evenement

bottom of page