top of page

wo 11 jan

|

De locatie wordt later bepaald

Inschrijving Koploperproject Oosterhout 2022

Op 29 november zijn we gestart met een nieuw Koploperproject in Oosterhout (Brabant) met 9 enthousiaste Koplopers. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 14 december.

Inschrijving Koploperproject Oosterhout 2022
Inschrijving Koploperproject Oosterhout 2022

Tijd en locatie

11 jan 2023 23:50

De locatie wordt later bepaald

Over het project of event

PROJECTINFORMATIE

Het Koploperproject

Het Koploperproject helpt bedrijven en andere organisaties om op een inspirerende en praktische manier duurzamer te gaan ondernemen en zo te werken aan een toekomstbestendige organisatie en duurzame producten en diensten. Op hun beurt maken de Koplopers weer andere ondernemers enthousiast en trekken zo het peloton mee. Samen zorgen ze voor een sterke en toekomstbestendige regionale economie. Meer informatie vind je op www.koploperproject.nl.

Organisatie

De landelijke coördinatie van het Koploperproject is in handen van Jaap de Vries van DZyzzion. De uitvoering van de projecten gebeurt in samenwerking met lokale partners en adviseurs in de verschillende provincies.

Tegenprestatie van deelnemers

Van de bedrijven wordt een actieve deelname verwacht. Wat houdt dit in?

 • Dat er een eerste en een tweede (i.v.m. ziekte e.d.) contactpersoon worden aangesteld die het project binnen de organisatie oppakken;
 • Actieve deelname aan de verschillende bijeenkomsten binnen het project;
 • Respecteren van de deadlines zoals die in de planning zijn opgenomen;
 • Vlot communiceren in reactie op vragen vanuit de organisatie of de adviseur;
 • Het laten afnemen van één of meerdere interviews t.b.v. de DuOn-Scan;
 • Het ter beschikking stellen van gegevens over energieverbruik, afval, vervoer etc. (hier wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan). Hiertoe wordt een checklist met je doorgenomen;
 • Zelf aanvragen en beheren van het Milieubarometer-abonnement bij de Stichting Stimular (verlengen, dan wel stopzetten na afloop van het project). Je ontvangt hiervoor t.z.t. instructies;
 • Het delen van de opgedane ervaringen met andere bedrijven (ambassadeursrol), b.v. in bijeenkomsten, via presentaties en artikelen;
 • In voorkomende gevallen, ter beschikking stellen van ruimte voor bijeenkomsten ‘op locatie’ (indien beschikbaar en uiteraard in overleg);
 • Opstellen van een Duurzaamheidsagenda (de DuOn-Agenda) op basis van de uitkomsten van de doorlichting van het bedrijf, en daadwerkelijk uitvoeren van deze acties;
 • Uitvoeren van de huiswerkopdracht over MVO-communicatie, die in de loop van het project zal worden verstrekt;
 • Betalen van een eigen financiële bijdrage. Zie: kosten en facturering;
 • Voor eigen rekening nemen van eventuele aanvullende advieswerkzaamheden op je eigen initiatief.

Projectpartners

Dit Koploperproject wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende lokale partners:

 • Stichting Oosterhout SDG Lokaal (OSDGL)
 • Gemeente Oosterhout
 • Van Oers Accountancy & Advies

De coördinatie en inhoudelijk begeleiding van de deelnemers is in handen van het Koploperteam Oosterhout, bestaande uit:

 • Nicolette Loonen, OSDGL
 • Jaap de Vries, DZyzzion
 • Dominique Aarts, Van Oers

Kosten en facturering

De deelnamekosten bedragen normaal €3.500 excl. btw. De gemeente Oosterhout heeft voor de eerste 10 aanmeldingen een subsidie beschikbaar gesteld, waarmee de helft van de kosten worden vergoed. Die deelnemers betalen dus slechts €1.750. De deelnamekosten worden gefactureerd door DZyzzion.

Dankzij een collectief contract van de gemeente Oosterhout, kunnen de Koplopers een gratis startlicentie krijgen voor de Milieubarometer. De jaarlijkse verlenging van het Milieubarometer-abonnement (vanaf 1-1-2024), kost €85,-* per jaar per vestiging. Eventuele extra barometers (voor extra vestigingen) kosten €85,-* per extra barometer). Deze kosten zijn voor je eigen rekening. Na de start van het project ontvang je instructies voor het aanmaken van het abonnement.

* nieuwe prijs per 1-1-2023

Optioneel kunnen de deelnemers kiezen voor aanvullend advies tegen meerprijs:

 • Extra interviews DuOn-Scan: €250,- per extra interview
 • Online invullen DuOn-Scan door medewerkers: €400,- (met een maximum van 20 scans, incl. interviews)
 • Extra vestigingen meenemen in Milieubarometer (1 vestiging is inbegrepen): op aanvraag (afh. van grootte)
 • Overig aanvullend advies: op aanvraag

Terugbetaling

Als een Koploper na aanmelding besluit te stoppen met het Koploperproject voordat de interviews van de nulmeting (interviews) zijn uitgevoerd, worden de deelnemerskosten terugbetaald. Als een Koploper daarna besluit om af te haken – onafhankelijk van de reden – dan vindt geen teruggave van de deelnemerskosten plaats. De Koploper is zelf verantwoordelijk voor het afmelden en terugstorten van eventueel ontvangen subsidie.

Planning

De kickoff heeft plaatsgevonden op 29 november om 08:30 uur bij Geerts Oosterhout, Europark 11 in Oosterhout, waarop 9 enthousiaste Koplopers  aanwezig waren. De totale doorlooptijd van het project bedraagt ongeveer 9 maanden.

Inschrijven

Mocht je de kick-off gemist hebben en toch mee willen doen, dan kan je je nog tot 24 december 2022 aanmelden VIA DEZE LINK. Bij meer dan 15 aanmeldingen, starten we over een aantal maanden een aparte groep.

Deel dit evenement

bottom of page