top of page
Lex Eschauzier
adviseur regio Utrecht

Email:

Telefoon:

Website:

0651 606386

LinkedIn logo.png

Duurzaamheid is altijd al een belangrijk thema geweest in mijn persoonlijke en professionele leven. Als MT-lid bij diverse commerciële en maatschappelijke organisaties heb ik kennis en ervaring opgebouwd om zowel ondernemingen als zorginstellingen doelgericht te adviseren bij de verduurzaming van hun strategie.

Gewend om buiten vaste kaders te denken en talenten van mensen bij elkaar te brengen, heb ik in 2012 besloten tot de oprichting van Constantis. Hier komen mijn expertises op het snijvlak van MVO, bedrijfskunde, marketing en corporate communicatie organisch bij elkaar. Mijn achtergrond is bedrijfskunde (MBA) en marketing (MSc), aangevuld met de Postdoc leergang Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik ben lid geweest van de normcommissies ISO 26000, ISO 20400 (maatschappelijk verantwoord inkopen) en Circulaire Economie van NEN.

Het MKB is de ruggengraat van de Nederlandse economie. Mijn drive is om deze bedrijven te helpen bij verduurzaming en zo de regio toekomstbestendig(er) te maken.

Met de DuOn-Scan maken we abstracte internationale richtlijnen praktisch voor het MKB. De kracht van het Koploperproject daarbij is dat de deelnemers elkaar inspireren om de verduurzaming van hun bedrijf stapsgewijs vorm en inhoud te geven.

bottom of page