top of page

Het tijdstip wordt later bepaald

|

De locatie wordt later bepaald

Inschrijving Koploperproject gemeente Waadhoeke

Na het succes van het vorige Koploperproject in Noordwest Friesland wil de gemeente Waadhoeke binnenkort starten met een nieuwe groep Koplopers. Bedrijven en andere lokale organisaties kunnen zich nu alvast aanmelden.

Inschrijving Koploperproject gemeente Waadhoeke
Inschrijving Koploperproject gemeente Waadhoeke

Tijd en locatie

Het tijdstip wordt later bepaald

De locatie wordt later bepaald

Over het project of event

PROJECTINFORMATIE

Het Koploperproject

Het Koploperproject helpt bedrijven en andere organisaties om op een inspirerende en praktische manier duurzamer te gaan ondernemen en zo te werken aan een toekomstbestendige organisatie en duurzame producten en diensten. Op hun beurt maken de Koplopers weer andere ondernemers enthousiast en trekken zo het peloton mee. Samen zorgen ze voor een sterke en toekomstbestendige regionale economie. Meer informatie vind je op www.koploperproject.nl.

Organisatie

De landelijke coördinatie van het Koploperproject is in handen van Jaap de Vries van DZyzzion. De uitvoering van de projecten gebeurt in samenwerking met lokale partners en adviseurs in de verschillende provincies.

Tegenprestatie van deelnemers

Van de bedrijven wordt een actieve deelname verwacht. Wat houdt dit in?

 • Dat er een eerste en een tweede (i.v.m. ziekte e.d.) contactpersoon worden aangesteld die het project binnen de organisatie oppakken;
 • Actieve deelname aan de verschillende bijeenkomsten binnen het project;
 • Respecteren van de deadlines zoals die in de planning zijn opgenomen;
 • Vlot communiceren in reactie op vragen vanuit de organisatie of de adviseur;
 • Het laten afnemen van één of meerdere interviews t.b.v. de DuOn-Scan;
 • Het ter beschikking stellen van gegevens over energieverbruik, afval, vervoer etc. (hier wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan). Hiertoe wordt een checklist met je doorgenomen;
 • Zelf aanvragen en beheren van het Milieubarometer-abonnement bij de Stichting Stimular (verlengen, dan wel stopzetten na afloop van het project). Je ontvangt hiervoor t.z.t. instructies;
 • Het delen van de opgedane ervaringen met andere bedrijven (ambassadeursrol), b.v. in bijeenkomsten, via presentaties en artikelen;
 • In voorkomende gevallen, ter beschikking stellen van ruimte voor bijeenkomsten ‘op locatie’ (indien beschikbaar en uiteraard in overleg);
 • Opstellen van een Duurzaamheidsagenda (de DuOn-Agenda) op basis van de uitkomsten van de doorlichting van het bedrijf, en daadwerkelijk uitvoeren van deze acties;
 • Uitvoeren van de huiswerkopdracht over MVO-communicatie, die in de loop van het project zal worden verstrekt;
 • Betalen van een eigen financiële bijdrage. Zie: kosten en facturering;
 • Voor eigen rekening nemen van eventuele aanvullende advieswerkzaamheden op je eigen initiatief.

Projectpartners

Dit Koploperproject wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende partners:

 • Gemeente Waadhoeke
 • DZyzzion

De inhoudelijk begeleiding van de deelnemers is in handen van het Koploperteam Friesland, bestaande uit:

 • Jaap de Vries, DZyzzion
 • Marije Boersma, COtweeNEUTRAAL
 • (vacature)

Kosten en facturering

De deelnamekosten bedragen €3.500 excl. btw. Dit bedrag wordt gefactureerd door DZyzzion.

Via de gemeente Waadhoeke kunnen de Koplopers een gratis startlicentie krijgen voor de Milieubarometer. De jaarlijkse verlenging van het Milieubarometer-abonnement, kost €85,- per jaar per vestiging. Eventuele extra barometers (voor extra vestigingen) kosten €85,- per extra barometer). Deze kosten zijn voor je eigen rekening. Na de start van het project ontvang je instructies voor het aanmaken van het abonnement.

Optioneel kunnen de deelnemers kiezen voor aanvullend advies tegen meerprijs:

 • Extra interviews DuOn-Scan: €250,- per extra interview
 • Online invullen DuOn-Scan door medewerkers: €400,- (met een maximum van 20 scans, incl. interviews)
 • Extra vestigingen meenemen in Milieubarometer (1 vestiging is inbegrepen): op aanvraag (afh. van grootte)
 • Overig aanvullend advies: op aanvraag

Subsidie

MKB-bedrijven kunnen (onder voorwaarden) gebruik maken van een voucher van de MKB Voucherregeling Fryslân, ter waarde van 50% van de deelnemerskosten van €3.500 (dus €1.750). Instructies voor de aanvraag hiervan worden voor aanvang van het project verstrekt.

Terugbetaling

Als een Koploper na aanmelding besluit te stoppen met het Koploperproject voordat de interviews van de nulmeting (interviews) zijn uitgevoerd, worden de deelnemerskosten terugbetaald. Als een Koploper daarna besluit om af te haken – onafhankelijk van de reden – dan vindt geen teruggave van de deelnemerskosten plaats. De Koploper is zelf verantwoordelijk voor het afmelden en terugstorten van eventueel ontvangen subsidie.

Planning

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor het project, plannen we een datum en locatie voor de kickoff. Hiervan ontvang je dan zo snel mogelijk bericht. Tijdens de kickoff wordt ook de planning van de diverse bijeenkomsten vastgesteld. De totale doorlooptijd van het project bedraagt ongeveer 9 maanden.

Inschrijven

VIA DEZE LINK kan je je direct inschrijven als deelnemer aan het Koploperproject. We houden je dan op de hoogte van de volgende stappen.

Deel dit evenement

bottom of page