top of page

De datum van de kickoff wordt later bepaald

|

De locatie wordt later bepaald

Inschrijving Koploperproject Assen 2023

Eerder deden al drie groepen bedrijven uit Assen mee aan een Koploperproject, met in totaal 30 enthousiaste deelnemers. Na een 'coronastop' van een paar jaar, starten we na de zomer met een nieuwe groep Koplopers in Assen. Hieronder vind je alle praktische informatie en een link om je aan te melden.

Inschrijving Koploperproject Assen 2023
Inschrijving Koploperproject Assen 2023

Tijd en locatie

De datum van de kickoff wordt later bepaald

De locatie wordt later bepaald

Over het project of event

PROJECTINFORMATIE

Het Koploperproject

Het Koploperproject helpt bedrijven en andere organisaties om op een inspirerende en praktische manier duurzamer te gaan ondernemen en zo te werken aan een toekomstbestendige organisatie en duurzame producten en diensten. Op hun beurt maken de Koplopers weer andere ondernemers enthousiast en trekken zo het peloton mee. Samen zorgen ze voor een sterke en toekomstbestendige regionale economie. Veel informatie over doel, aanpak, ervaringen van eerdere Koplopers etc. vind je op www.koploperproject.nl. Hieronder vind je de praktische informatie over het nieuwe Koploperproject in Assen. Via de link onderaan deze pagina kan je jouw bedrijf of organisatie direct aanmelden.

Organisatie

De landelijke coördinatie van het Koploperproject is in handen van Jaap de Vries van DZyzzion. De uitvoering van de projecten gebeurt in samenwerking met lokale partners en adviseurs in de verschillende provincies.

Projectpartners

Net als de vorige Koploperprojecten in Assen wordt ook het volgende project opgepakt in samenwerking met Assen voor Assen.

De coördinatie en de inhoudelijke begeleiding van de deelnemers is in handen van het Koploperteam Drenthe, bestaande uit:

Tegenprestatie van deelnemers

Van de bedrijven wordt een actieve deelname verwacht. Wat houdt dit in?

 • Dat er een eerste en een tweede (i.v.m. ziekte e.d.) contactpersoon worden aangesteld die het project binnen de organisatie oppakken;
 • Actieve deelname aan de verschillende bijeenkomsten binnen het project;
 • Respecteren van de deadlines zoals die in de planning zijn opgenomen;
 • Vlot communiceren in reactie op vragen vanuit de organisatie of de adviseur;
 • Het laten afnemen van één of meerdere interviews t.b.v. de DuOn-Scan;
 • Het ter beschikking stellen van gegevens over energieverbruik, afval, vervoer etc. (hier wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan). Hiertoe wordt een checklist met je doorgenomen;
 • Zelf aanvragen en beheren van het Milieubarometer-abonnement bij de Stichting Stimular (verlengen, dan wel stopzetten na afloop van het project). Je ontvangt hiervoor t.z.t. instructies;
 • Het delen van de opgedane ervaringen met andere bedrijven (ambassadeursrol), b.v. in bijeenkomsten, via presentaties en artikelen;
 • In voorkomende gevallen, ter beschikking stellen van ruimte voor bijeenkomsten ‘op locatie’ (indien beschikbaar en uiteraard in overleg);
 • Opstellen van een Duurzaamheidsagenda (de DuOn-Agenda) op basis van de uitkomsten van de doorlichting van het bedrijf, en daadwerkelijk uitvoeren van deze acties;
 • Uitvoeren van de huiswerkopdracht over MVO-communicatie, die in de loop van het project zal worden verstrekt;
 • Betalen van een eigen financiële bijdrage. Zie: kosten en facturering;
 • Voor eigen rekening nemen van eventuele aanvullende advieswerkzaamheden op je eigen initiatief.

Kosten en facturering

De deelnamekosten bedragen €4.000 excl. btw*. Dit bedrag wordt gefactureerd door DZyzzion.

* na prijsverhoging per 1 juli 2023.

Daarnaast betaal je zelf de startlicentie voor de Milieubarometer (kortingsprijs €170 ex btw, normaal €249 *). De jaarlijkse verlenging van het Milieubarometer-abonnement, kost €85,- per jaar per vestiging. Eventuele extra barometers (voor extra vestigingen) kosten €85,- per extra barometer). Na de start van het project ontvang je instructies voor het aanmaken van het abonnement.

Optioneel kunnen de deelnemers kiezen voor aanvullend advies tegen meerprijs:

 • Extra interviews DuOn-Scan: €250,- per extra interview
 • Online invullen DuOn-Scan door medewerkers: €400,- (met een maximum van 20 scans, incl. interviews)
 • Extra vestigingen meenemen in Milieubarometer (1 vestiging is inbegrepen): op aanvraag (afh. van grootte)
 • Overig aanvullend advies: op aanvraag

Subsidie

MKB-bedrijven kunnen (onder voorwaarden) gebruik maken van een voucher ter waarde van 50% van de deelnemerskosten uit het programma Ik Ben Drents Ondernemer van de provincie Drenthe. Instructies voor de aanvraag hiervan worden voor aanvang van het project verstrekt.

Terugbetaling

Als een deelnemer na aanmelding besluit te stoppen met het Koploperproject voordat de interviews van de nulmeting (interviews) zijn uitgevoerd, worden de deelnemerskosten terugbetaald. Als een Koploper daarna besluit om af te haken – onafhankelijk van de reden – dan vindt geen teruggave van de deelnemerskosten plaats. De Koploper is zelf verantwoordelijk voor het afmelden en terugstorten van eventueel ontvangen subsidie.

Planning

Zodra er voldoende deelnemers zijn plannen we een datum voor de kickoff. Tijdens de kickoff wordt ook de planning van de andere bijeenkomsten vastgesteld. De totale doorlooptijd van het project bedraagt ongeveer 9 maanden.

Inspiratiesessie

Mogelijk organiseren we nog voor de zomer een inspiratiesessie voor geïnteresseerde bedrijven.

Inschrijven

Weet je genoeg en wil je je direct inschrijven als Koploper? Meld je dan aan via deze link. We houden je dan op de hoogte van de volgende stappen.

Deel dit evenement

bottom of page